Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ - Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

 
 Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   Κατανομή μίας (1) πίστωσης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) - ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο 

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου