Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΑμεΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 
 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 
Το ΕΕΠ/ΕΒΠ ΑμεΑ χαιρετίζουν με ικανοποίηση την μοριοδότηση που προτείνεται από την Υ.Α. των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία και προσβλέπουμε στην ίδια ακριβώς μοριοδότηση και για το ΕΕΠ/ΕΒΠ ΑμεΑ. Η αύξηση της μοριοδότησης ήταν πάγιο αίτημα μας, καθώς και της ΕΣΑΜΕΑ, μετά την κατάργηση του πίνακα Α' καθώς τα 3-4 μόρια ήταν ελάχιστα για την στήριξη μας.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: Η επ’ αόριστον αναπηρία 67% και άνω, εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, παίρνει επτά (7) μονάδες. Ωστόσο, διαβάζουμε με περίσκεψη και ανησυχία την πρόθεση του υπουργείου να παρέχει τις διευκολύνσεις αυτές σε άτομα που έχουν μόνο επ’ αόριστον γνωμάτευση από ΚΕΠΑ. Ελπίζουμε να πρόκειται για αστοχία από πλευράς των ιθυνόντων, με δεδομένο ότι πλέον μετά την σύσταση των ΚΕΠΑ από 1/9/2011 ελάχιστοι πλέον λαμβάνουν γνωμοδότηση αναπηρίας επ’ αόριστον, ακόμα μάλιστα και σε ασθένειες που σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται χρόνιες και μη ιάσιμες.   Θα θέλαμε λοιπόν να εφιστήσουμε την προσοχή στο Υπουργείο για τον κίνδυνο που ελλοχεύει να αδικηθεί μεγάλη μερίδα συναδέλφων ΑμεΑ που διαθέτουν το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας, αλλά όχι την επ' αόριστον συνθήκη. Αντ’ αυτού προτείνουμε την αφαίρεση του προσδιορισμού «επ’ αόριστον» για τους παραπάνω λόγους και την προσαρμογή βάσει της εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2016-17 και συγκεκριμένα: Επτά (7) μονάδες να λαμβάνουν, οι υποψήφιοι που είναι άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄).  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. να γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές: 1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.) 2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) 4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και 5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ (01-09-2011), μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. Όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ’ αόριστον (ή η εφ’ όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους λήγει εντός του σχολ. έτους.

      Κλείνοντας, να τονίσουμε τον αγώνα που δίνουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρίες και σοβαρές παθήσεις ώστε να εργαστούν ισότιμα και αξιοπρεπώς παρά τις όποιες δυσκολίες και περιορισμούς προκύπτουν από την φύση της αναπηρίας τους. Οι περισσότεροι συνάδελφοι με την μοριοδότηση που παίρνουν, αν και δεν προτάσσονται, έχουν έστω την δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση στην εργασία μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωτές και να προσφέρουν υπηρεσίες στον τόσο ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής.


Υ.Γ.  Ευελπιστούμε να βγει σε διαβούλευση και η Υ.Α. που θα αφορά τη μοριοδότηση των κριτηρίων πρόσληψης και του ΕΕΠ/ΕΒΠ

Με εκτίμηση,
 
Αθανασοπούλου Ευφροσύνη, ΠΕ23
Βαξεβάνη Άννα ΕΒΠ
Ξανθούλης Ξενοφών ΠΕ23
Σιάπκα Σουζάνα, ΠΕ23 
Τσιλιμάγκου Σοφία, ΠΕ23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου