Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.): Άμεση απόσυρση της Τροπολογίας για τους Αναπληρωτές και έναρξη διαλόγου

Το ΥΠΑΙΘ παραμένει πιστό για άλλη μια φορά στην διαδικασία του εμπαιγμού των χιλιάδων αναπληρωτών καθηγητών που χρησιμοποιεί επί μία και πλέον δεκαετία για να καλύψει τις χιλιάδες των κενών στην εκπαίδευση. Πιστό στην αρχή του μη διαλόγου και πιστό στην λογιστική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης, καταθέτει τροπολογία, εντελώς αιφνίδια και σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που τινάζει στον αέρα τον προγραμματισμό όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Παραμένει πιστό, επίσης, στην διοίκηση μέσω τροπολογιών αφορούν κλάδους της εκπαίδευσης χωρίς να συνομιλεί και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όσων θίγονται από αυτές. Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής είχε καταθέσει μια σειρά από προτάσεις, όπως και άλλοι σύλλογοι εκπαιδευτικών, αλλά φαίνεται πως για το υπουργείο κυριαρχεί η λογική του συναποφασίζουμε αλλά μόνοι μας χωρίς εσάς.

Αυτή τη φορά σειρά στην «ρύθμιση» πήρε ο χώρος των εκπαιδευτικών της ειδικής εκπαίδευσης. Δεν αρκούσε ο ν.4415 που ήρθε να καταρρίψει κάθε έννοια προαπαιτούμενου προσόντος για να εργαστεί κάποιος στην ΕΑΕ, έρχεται τώρα το Υπουργείο να διαψεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, παραδεχόμενο πως ό,τι έλεγε για μόνιμους διορισμούς ήταν ψέμα, καθώς, όπως αναφέρουν οι συντάκτες της τροπολογίας, στα επόμενα 2 έτη δεν προβλέπεται κανένας μόνιμος διορισμός. Άρα είτε οι κ.κ.Φίλης - Βερναρδάκης έλεγε ψέματα είτε ο κ.Γαβρόγλου. Δεν μπορεί να έχουν και οι δύο ταυτόχρονα δίκιο.

 Κάνει λόγο η τροπολογία, για «προσωρινή ρύθμιση» αλλά ταυτόχρονα ορίζει την ισχύ της ως το 2019. Πιστό και εδώ στο ελληνικό ρητό του «τίποτα μονιμότερο από το προσωρινό». Ερχόμαστε λοιπόν, ως ΣΑΚΕΑ και θέτουμε το ερώτημα «γιατί προσωρινό»; Γιατί δεν καλεί το Υπουργείο όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διάλογο και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα (γιατί όχι και το ισχύον;) που να μην μπορεί να μεταβληθεί; Γιατί αντιμετωπίζει τις ζωές των αναπληρωτών, «προσωρινά»; Γιατί πετά εκτός κάθε πρόβλεψης τους συναδέλφους μας των ειδικών κατηγοριών;  

Και μέσα σε όλα κάνει λόγο “για επιτακτικό δημόσιο συμφέρον να λειτουργήσουν ομαλά και απρόσκοπτα οι σχολικές μονάδες”. Από πότε το «ομαλά» και το «απρόσκοπτα» συνδυάζεται με κάλυψη μιας ανάγκης με μη μόνιμό προσωπικό; Η Παιδεία του Ελληνικού Κράτους ορίζεται να λειτουργεί σε μη μόνιμη βάση;

Και φτάνουμε στο πιο βασικό. Σημειώνεται στην τροπολογία ότι «η έκδοση της προκήρυξης όσο και η κατάρτιση οριστικών πινάκων αναπληρωτών υπάγονται στην έγκριση του ΑΣΕΠ και θα λάβουν και θα λάβουν χώρα υπό την εποπτεία του και σύμφωνα   με   τις   εν   γένει   οδηγίες   του,   όπως   συνέβη   και   κατά   την   αντίστοιχη διαδικασία   του   τρέχοντος   σχολικού   έτους   2016-2017. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών υπάγεται πλήρως στις αρχές αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας που διέπουν την λειτουργία του ΑΣΕΠ, στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα για τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ.
   
Σχόλιο 1: Δηλαδή τόσα χρόνια που η όλη διαδικασία γινόταν από φορείς του ΥΠΑΙΘ δεν ίσχυε η αρχή της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας; Αφήνει το ίδιο το ΥΠΑΙΘ αιχμές για την λειτουργία των υπηρεσιών του;

   Σχόλιο 2: Η ανάθεση της όλης διαδικασίας στον ΑΣΕΠ δεχόμαστε ότι συνεισφέρει στην αντικειμενικότητα και στην αξιοκρατία. Αλλά αυτή η διαδικασία αφορά κατάρτιση πινάκων για προσλήψεις αναπληρωτών. Πώς γίνεται λοιπόν να τίθεται υπό τον ΑΣΕΠ η κατάρτιση των πινάκων αλλά την ίδια στιγμή να μην τίθεται υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ ο έλεγχος των κενών που δηλώνει η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης; Πως τίθεται θέμα νομιμότητας των προσόντων (απόκτηση προϋπηρεσίας, τίτλων σπουδών κτλ) και δεν τίθεται θέμα για τον τρόπο και τον χρόνο δήλωσης των κενών;

  Απαιτούμε να τεθεί υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και η διαδικασία δήλωσης των κενών. Στο ΥΠΑΙΘ λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής, άρα θα πρέπει περάσει και αυτό στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Κάθε χρόνο ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος σε μια κλήρωση «ΤΖΟΚΕΡ», καθώς δηλώνουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψη χωρίς να ξέρουν αν στην περιοχές αυτές υπάρχουν κενά και ακόμη περισσότερο παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται τα κενά μέσα στο έτος ενώ, ενδεχομένως, έχουν δημιουργηθεί ή είναι γνωστά εξ αρχής.

Συνοψίζοντας, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
1)    Την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που τινάζει στον αέρα την στελέχωση της ειδικής εκπαίδευσης
2)    Την έναρξη διαλόγου που θα καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τρόπο ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Εκπαίδευση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Α.Κ.Ε.Α
Ο Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας
Σκρίμπας Μιχαήλ                             Ζήβα Αδαμαντία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου