Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΣΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΛΟΓΟΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ κ.α ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13Κ/2017 ΤΟΥ ΑΣΕΠ


Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υποβλήθηκαν συνολικά 2.315 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
  • 980    αιτήσεις για την κάλυψη 48 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 272    αιτήσεις για την κάλυψη 3 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
  • 1.063 αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 3.249 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 10
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 577
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 26
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 32
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 70
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 8
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 325
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 494
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 80
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 63
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 57
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 155
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 323
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) 1019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου