Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Νέα Ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με δεσμεύσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Νέα Ανακοίνωση  του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 
Μετά την άτυπη ενημέρωση των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, δηλώνουμε ότι δεσμευόμαστε για τα κάτωθι:
 Την επομένη της λήξης της κατάληψης θα ξεκινήσει η αποκατάσταση των κατακορύφων στηλών αποχέτευσης και ύδρευσης στην ΦΕΕΜΠ
 Την επομένη της λήξης της κατάληψης θα ξεκινήσει η απογραφή των αναγκών σε υλικά και εργασίες στη ΦΕΕΜΠ
 Την επομένη της λήξης της κατάληψης θα γίνει η επισκευή του λέβητα στη ΦΕΠΑ και έπειτα θα προχωρήσει περαιτέρω επισκευή όλων των λεβήτων με σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος
 Η συντήρηση των εστιών πανελλαδικά θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών θα συναφθούν ετήσιες συμβάσεις για την συνέχιση της συντήρησης
 Το ίδιο θα συμβεί και με τα μαγειρεία, τα εστιατόρια και την σίτιση γενικότερα
 Το αίτημα της επέκτασης της παροχής Internet σε όλους τους χώρους της ΦΕΕΜΠ θα εξεταστεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.
 Οι διαδικασίες για την προμήθεια εξοπλισμού (π.χ. πλυντήρια) θα προωθηθούν ανάλογα με τη πορεία χρηματοδότησης και την διαθεσιμότητα του προσωπικού του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Σε κάθε περίπτωση όμως, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, πρέπει η νέα Διοίκηση και οι εργαζόμενοι να μπορούν να λειτουργήσουν εντός του Ιδρύματος. Θα πρέπει το συντομότερο να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και απαιτούνται από τον νόμο για την επαναλειτουργία του Ιδρύματος. Η άμεση προτεραιότητα όλων των εμπλεκομένων πρέπει να είναι η ομαλοποίηση της λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει σοβαρά διαταραχτεί.
Τονίζεται ότι εκτός από την φοιτητική μέριμνα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει την ευθύνη όλων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και εντός των καταστημάτων κράτησης, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Προσφύγων και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιούνται υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου