Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. - ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  ΑΘΗΝΑ, 28/11/2017
                                                                                                             
                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 244
                                                                                ΠΡΟΣ
- Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό
-Τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη τους
ΘΕΜΑ: «ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.»

Μέσα από την παράτυπη έως παράνομη παρέμβαση των Διευθυντών  των Σχολικών Μονάδων Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης (μέχρι στιγμής μικρού αριθμού), στη διαμόρφωση του προγράμματος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, υποχρεώνοντάς τους στο ημερήσιο πρόγραμμά τους να δημιουργούν κενά, ώστε να παραμένουν στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του, ως Ομοσπονδία των Συλλόγων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού, διαμαρτυρόμαστε καταγγέλλοντας την απαράδεκτη στάση ορισμένων Διευθυντών αλλά και την αντίστοιχη λογική που επικρατεί στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, όπου μέσα από την διαμόρφωση πλασματικών κενών θα καταφέρουν να παρατείνουν το εργασιακό ωράριο του προσωπικού αυτού, χωρίς καμία αντίστοιχη υπερωριακή αποζημίωση.
Το Υπουργείο Παιδείας και οι συνακόλουθοι (ορισμένοι) Διευθυντές,  θεωρούν ότι οι ειδικότητες όπως π.χ. του Ψυχολόγου, του Σχολικού Νοσηλευτή, και όλων των άλλων που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, μπορούν να προγραμματίσουν την εκδήλωση των προβλημάτων των μαθητών, μπορούν να προγραμματίσουν  π.χ. τις επιληπτικές κρίσεις των μαθητών, ώστε αυτές να γίνονται στον εργασιακό χρόνο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και όχι στα κενά του.
Θεωρούν ότι είναι επιθυμητό και εφικτό, οι μαθητές που απευθύνονται στις ειδικότητες και στις υπηρεσίες που αυτοί  παρέχουν , αυτό να το κάνουν με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα των ειδικοτήτων και όχι με βάση τις δικές τους ανάγκες.
Αν οι σχεδιάζοντες  την εκπαιδευτική πολιτική, τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ζούσαν μέσα στην πραγματικότητα του Ειδικού Σχολείου και δεν κυριαρχούσε  σε αυτούς  η αντίληψη της απαξίωσης  κάθε έννοιας  υπηρεσιακού δικαιώματος αλλά και της διάθεσης για την εργασιακή εκμετάλλευση  και ενδιαφέρονταν για την ουσιαστική αξιοποίηση του προσωπικού που είναι ενταγμένο στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τότε θα αντιλαμβάνονταν το πολύ απλό και  θεμελιώδες που ορίζει ότι οι υπηρεσίες του προσωπικού αυτού είναι διαρκείς, διέπονται από συνεχή και απρόσκοπτη προσφορά, καθορίζονται από τις σταθερές και έκτακτες ανάγκες των μαθητών , των εκπαιδευτικών και των γονέων και δεν παρέχονται μέσα από έναν ωφελιμιστικό και κακώς νοούμενο εξορθολογισμό του ωρολογίου προγράμματος.
Το επιχείρημα ότι θα πρέπει  να παρουσιάζουν τα προγράμματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κενά όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, γνωρίζουν οι διοικούντες ότι τα κενά των εκπαιδευτικών προκύπτουν και δεν είναι επιδίωξη του σχολείου. 
Από την πλευρά της Ομοσπονδίας θεωρούμε ότι τέτοιες πολιτικές που με έμμεσο τρόπο  αλλάζουν τις νομοθετημένες εργασιακές σχέσεις δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται, πολύ δε περισσότερο θα πρέπει με μαζικές αντιδράσεις να πολεμούνται στη γέννησή τους.
Δεν είμαστε διατεθειμένοι  να ανεχτούμε τέτοιου είδους χειρισμούς και παρεμβάσεις  από όπου κι αν προέρχονται και  θα τις καταδικάζουμε με κάθε νόμιμο μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου