Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΡΚΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Αγαπητά μας μέλη
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου οφείλουμε να προβούμε σε εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς έχει εξέλθει η διετία της διοίκησης του τρέχοντος Δ.Σ..
Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές έχουν οριστεί για την Παρασκευή 15/12/2017  στις 10.00 π.μ. στην πόλη της Κομοτηνής που αποτελεί και την έδρα του Συλλόγου. (Λέσχη Κομοτηναίων)
Στην Γενική Συνέλευση θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους ο κ. Παπαευθυμίου Δημήτριος, πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. κι αιρετός του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και ο κ. Βούγιας Βασίλειος ,αιρετός του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε υποψηφιότητες για μέλη του Δ.Σ. με e-mail έως την Παρασκευή 24/11/2017, έτσι ώστε να ετοιμαστούν εγκαίρως τα ψηφοδέλτια. Χρειάζονται τουλάχιστον 10 υποψηφιότητες.

Ακόμη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι δηλώσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. μπορούν εφόσον το επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα και για αντιπρόσωποι του συλλόγου στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α..
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε υποψηφιότητες και για την εκλογή σας στην Ελεγκτική επιτροπή. Χρειάζονται τουλάχιστον 6 υποψηφιότητες. Υποψηφιότητες με ε-μαιλ έως την Παρασκευή 24/11/2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι οι κάτωθι:
«Τον έλεγχο του Δ.Σ. του Συλλόγου, ως προς την οικονομική διαχείρι­ση, ασκεί 3 μελής Ελεγκτική Επιτροπή (εκλέγονται 3 τακτικά και 3 αναπλη­ρωματικά μέλη), που εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και για 2ετή θητεία (παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία μέχρι την επόμενη Γεν. Συνέλευση και την εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής), όπως το Δ.Σ., και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.»

Επιπλέον, χρειάζονται και 4 άτομα τα οποία θα αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή της Εκλογικής Διαδικασίας. Παρακαλούμε για δηλώσεις έως την Παρασκευή 24/11/2017 στο ε-μαιλ του Συλλόγου.

Παρακαλούμε όπως συμβάλλετε στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης της Γε­νικής Συνέλευσης με έγγραφες υποδείξεις - προτάσεις προς το Δ.Σ, με ε-μαιλ έως την Παρασκευή 1/12/2017
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ:
ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ
Υποψηφιότητα για Δ.Σ. και για Αντιπρόσωποι στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Έως Παρασκευή 24/11/2017
e-mail συλλόγου
Υποψηφιότητα για Ελεγκτική Επιτροπή
Έως Παρασκευή 24/11/2017
e-mail συλλόγου
Εφορευτική Επιτροπή
Έως την Παρασκευή 24/11/2017
e-mail συλλόγου
Υποβολή θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  - Προτάσεις
Έως την Παρασκευή 1/12/2017
e-mail συλλόγου
Πληρωμή Συνδρομής για όσους συμμετάσχουν στην Γεν. Συνέλευση
Την ημέρα των εκλογών
Παρασκευή 15/12/2017
Στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ
Παρασκευή 15/12/2017
Λέσχη Κομοτηναίων - Κομοτηνή
10:00 π.μ.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού που αναφέρεται στα Δικαιώματα των Μελών:
«1.         Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα, εφόσον έχουν εκ-­
πληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γε­νικών Συνελεύσεων και των Συνεδρίων με έγγραφες υποδείξεις - προτάσεις προς το Δ.Σ.
γ) Να ζητούν, το 1/10 τουλάχιστον των μελών, με κοινή αίτηση τους, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.
ε) Να κάνουν γνωστά τα προβλήματα - αιτήματα για προσπάθεια λύ­σης ή ικανοποίησής των.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των Μελών:
«Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν:
α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις α­ποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδρίων.
β) Να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των σκοπών του.
γ) Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμ­φέροντα και τις επιδιώξεις του κλάδου, έτσι όπως υπεύθυνα τα χειρίζεται η Διοίκηση του Συλλόγου.
δ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου.
ε) Να καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές τους. Οικονομικά τακτο­ποιημένο θεωρείται το μέλος το οποίο έχει πληρώσει και τις συνδρομές του τελευταίου χρόνου, είτε εφ' άπαξ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου είτε με μη­νιαία παρακράτηση από τη μισθοδοσία τους. Διαφορετικά αποστερού­νται των δικαιωμάτων του άρθρου 7 για όσο χρόνο καθυστερεί η οικο­νομική τους τακτοποίηση.»
Υ.Γ. Για την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών, σύμφωνα με το υπ.Αρ. Πρωτ.: Φ.20 / 8357 / 24 – 10 – 2017, εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης (επισυνάπτεται), οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να χορηγήσουν σχετική άδεια στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό της αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση του συλλόγου Ε.Ε.Π.Ε.Α. Α.Μ.Θ. την Παρασκευή 15-12-2017.
Σημειώνεται ότι το Ειδικό Εκπαιδευτικό - Βοηθητικό Προσωπικό που δε θα λάβει μέρος στην προαναφερόμενη γενική συνέλευση, οφείλει να βρίσκεται κανονικά στη θέση εργασίας του.

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς
το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΒΠΑΜΘ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου