Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Κατανομή εκατό (100) και τριάντα επτά (37) επιπλέον θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι.: Αθήνας και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


 «Κατανομή εκατό (100) και τριάντα επτά (37) επιπλέον θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Τ.Ε.Ι.: Αθήνας και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρ.39 του Ν.4186/2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου