Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, σχετικά με την αδικία την οποία υφίσταται ο κλάδος και συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας.

Η επιστολή διαμαρτυρίας επικαλείται την υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία το πλέον κρίσιμο στοιχείο ή άλλως το καθοριστικό κριτήριο για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί η επαφή με χώρους επεξεργασίας και διαλογής απορριμμάτων, ακόμη και αν ο υπάλληλος δεν ανήκει σε ειδικότητα που επιφορτίζεται με την εν γένει διαχείριση των απορριμμάτων, αρκεί να υφίσταται τις επιβαρυντικές επιπτώσεις, λόγω της παροχής των υπηρεσιών του σε χώρους όπου διενεργείται επεξεργασία απορριμμάτων.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απαιτεί το ως άνω κριτήριο να εφαρμοστεί και στους χώρους των δημόσιων νοσοκομείων και, αυτομάτως, οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ιδίως κατά το μέρος που οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες όχι απλώς εργάζονται μέσα σε νοσοκομειακούς χώρους, οι οποίοι δικαιολογούν την καταβολή του εν λόγω επιδόματος σε άλλους επαγγελματίες Υγείας, για παράδειγμα στους νοσηλευτές, αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατ’ αποκλειστικότητα εντός των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με πλήθος ασθενών και εκτιθέμενοι σε πλήθος ιογενών και, πάντως, εξαιρετικά βλαπτικών για την υγεία τους παραγόντων.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης ανέφερε : ‘’Συμπερασματικά, με βάση την ως άνω υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και χάριν της ενότητας της εννόμου τάξεως, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας οφείλει να εκδώσει αντίστοιχη εγκύκλιο, προσδιορίζοντας τους φυσικοθεραπευτές των δημόσιων νοσοκομείων και των λοιπών δομών παροχής υπηρεσιών Υγείας ως δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ρυθμίσεις περί του συγκεκριμένου επιδόματος παύουν να εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο, στοιχείο που προσβάλλει την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων’’.

zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου