Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κομοτηνής  14                                                                        Αθήνα, 25 -01-2014
11526  Αθήνα                                                                           Αρ. Πρωτ.: 2
ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος    6939415171
              Μακεδών Νικόλαος            6972093097

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ         
            ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. με αφορμή την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με          Αρ. Πρωτ. 190089/Γ1/10-12-2013, που αφορά στην Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας κατά το σχολικό έτος  2013-2014, και λαμβάνοντας υπόψη:
α. τη μη υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης,
β. το   συγκρουσιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχολικές μονάδες,
γ. το ξεπερασμένο και ασαφές πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων το οποίο, ειδικά στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ, δεν επιτρέπει ούτε καν τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και των ομάδων εργασίας εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
δ. τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης μέσω του Π.Δ. 152/2013 με την εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού, η οποία αλλοιώνει τον πραγματικό χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης, επιτείνει τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα συνεργασίας στις Σχολικές Μονάδες, ενώ θα μπορούσε, ως αυτόνομο μοντέλο, να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των Σχολικών Μονάδων με βάση τις δικές τους δυνάμεις,
θεωρεί προβληματική την εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου και ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙΘ. την απόσυρσή  της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει  ότι με την με Αρ.Πρωτ.  12/22-11-2013 ανακοίνωσή του, έκρινε συνολικά το ΠΔ 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως αντιεπιστημονικό, και επαναφέρει την πρότασή του για έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, με στόχους:

1ον. Τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και σαφούς πλαισίου λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας θα είναι καθορισμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να οδηγηθούμε σε πιο ποιοτική λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά και σε αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, και

2ον. Τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης όπου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, θα έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου μέσω της ανάληψης βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις, ποσοστώσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.


                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας


                Γεώργιος Ανδριάς                                                  Νικόλαος  Μακεδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου