Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Σύσταση και συγκρότηση είκοσι μία (21) Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης & Υποστήριξης Εκπ/κών Παράλληλης Στήριξης για το 2013-14Σύσταση και συγκρότηση είκοσι μία (21) Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

Οι Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών θα απασχοληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης ορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και τις 30/6/2014
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου