Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17-09-2013) , την Απόφαση 15037/15-01-2014 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1646/78/23-01-2014 απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΒΙΨΗ46ΨΖΣΠ-96Ο), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :30/01/2014 – 13/02/2014 (ώρα 15:00)
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://sde.ideke.edu.gr
 
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20140130-prokirixi-oromisthiwn-sde-13-15.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ262 Kb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου