Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Ποιοι τίτλοι παρέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια για πρόσληψη ή διορισμό στη Β/θμια Εκπαίδευση

 Δείτε πιο κάτω το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  προς το Υπουργείο Δ.Μ & Η.Δ και τον ΑΣΕΠ, το οποίο κοινοποίησε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και το οποίο παρέχει διευκρινήσεις περί των ισοδυνάμων τίτλων, που παρέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους τους για διορισμό ή πρόσληψη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με τον καθορισμό πρόσθετων κριτηρίων επιλογής και κατάταξης προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Βασ.Βούγιας
30/1/2014


Όσον αφορά στην πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων, που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής (παρ. 4, άρθρο 2 του ν.3848/2010)
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου