Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

"Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"...Ενταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020


Ένταξη της Πράξης "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ3" με κωδικό MIS 485614 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" , ως έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΔΩ 

Ένταξη της Πράξης "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ2" με κωδικό MIS 485613 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" , ως έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΔΩ 

 5η Τροποποίηση της Πράξης "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1" με κωδικό MIS 296508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου