Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Παιδαγωγού για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΑθήναΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

προκηρύσσουν  θέση Ειδικού Παιδαγωγού (μερικής απασχόλησης) για  την στελέχωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αθήνας .

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει :
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 02/09/2014, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soshr@sos-villages.gr, υπόψη Νίκου Καΐτσα, Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου