Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Κινητοποίηση για την Ειδική Εκπαίδευση την Τρίτη 2/9/2014 στο Υπουργείο Παιδείας


Κάλεσμα ΕΣΑμεΑ στο αναπηρικό και εκπαιδευτικό κίνημα - Τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών με αναπηρία είναι αδιαπραγμάτευτα- Υπόμνημα στον Α. Λοβέρδο

Υπόμνημα με αναλυτικές προτάσεις απέστειλε σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου η ΕΣΑμεΑ στον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο, ενόψει της κινητοποίησης στο υπουργείο Παιδείας για την Ειδική Εκπαίδευση και Αγωγή, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
Διαπιστώνεται ότι αντί για στοχευμένες δράσεις που θα οδηγούσαν στην εξάλειψη των χρόνιων προβλημάτων της Ειδικής Εκπαίδευσης, το υπουργείο υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, οι οποίοι θα φοιτήσουν σε σχολεία άδεια από εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ η κατάργηση του Πίνακα Α΄ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία σε συνδυασμό με την αθέτηση συμφωνίας με τον προηγούμενο υπουργό αλλά και με τον παρόντα υφυπουργό κ. Αλ. Δερμεντζόπουλο για την άμεση ψήφιση διάταξης για την κατά προτεραιότητα ένταξη των εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση σε ποσοστό 10%, οδηγεί σε οικονομική απόγνωση τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Μαύρα τα μαντάτα και για τη φετινή σχολική χρονιά.
Το αναπηρικό κίνημα και ο χώρος της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία έχουν χορτάσει από υποσχέσεις που συνήθως αποδεικνύονται κούφιες.
Το αναπηρικό κίνημα δεν ζητά τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτά που ορίζει η εθνική νομοθεσία και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, για να εφαρμοστεί και μην μείνει, ως είθισται, κενή περιεχομένου.
Είναι θέματα που αφορούν την παρούσα και μελλοντική ζωή παιδιών και νέων ανθρώπων. Είναι θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινωνική και οικονομική ζωή των ατόμων με αναπηρία ως μαθητών, ως γονιών και ως εκπαιδευτικών.
Για αυτούς του λόγους το αναπηρικό κίνημα θα είναι έξω από το Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 αναμένοντας άμεση συνάντηση με τον υπουργό και συγκεκριμένες απαντήσεις που δεν θα μείνουν κούφιες υποσχέσεις.

3 σχόλια:

 1. Κανονικά όλοι θα πρέπει να εξετάζονται από Παθολόγο και Ψυχίατρο όταν πρόκειται να εργασθούν στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Μάλιστα, η εξέταση θα πρέπει να γίνεται ουσιαστικά και όχι τυπικά. Εμείς πέρυσι ως αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ, όλοι προσκομίσαμε γνωματεύσεις από Παθολόγο και Ψυχίατρο. Έχουμε να κρύψουμε κάτι....;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά θα πρέπει να εξετάζονται ό λ ο ι οι εκπαιδευτικοί και της γενικής παιδείας και της ειδικής αγωγής και οχι μόνο οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία που έτσι κι αλλιως καταθέτουν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής και όχι απλού ιδιώτη γιατρού ,αν βέβαια μας ενδιαφέρει η ουσία. Γιατί αυτή η διάκριση εις βάρος των εκπαιδευτικών με αναπηρία?

   Διαγραφή
 2. Διαβάζω στο
  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/i-ethnipaid-prak.pdf
  στη σελίδα 3
  Άρθρο 8
  Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση
  του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων α-
  ξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
  διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
  «15. Για το σχολικό έτος 2014-2015 µπορούν να προ-
  σλαµβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενι-
  κή Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά
  προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτοµα που
  είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε το ν.
  3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
  Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
  Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξή-
  ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται
  µε πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
  (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄115) και δεν συµπεριλαµ-
  βάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε
  ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν µπορούν να τοπο-
  θετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό
  (15%) ανά σχολική µονάδα. Η παρούσα παράγραφος ι-
  σχύει από την 1.5.2015.»

  Δηλαδή αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για τη σχολική περίοδο 2014 - 2015 (και όχι από τη σχολικη περίοδο 2014 - 2015) αλλά ισχύει από τις 01 05 2015 δηλαδή για 2 μήνες όταν πια δε γίνονται προσλήψεις. Και ποιός ο λόγος της ψήφισης του; Μήπως δε κατάλαβα κάτι καλά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή