Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πώς θα καλυφθούν οι ειδικότητες στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα ΕΕΕΚ, που είναι ειδικότητες ομάδας προσανατολισμού, εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών, των ΣΕΚ, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης στους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων;
 Στο ΦΕΚ 2217/τΒ'/13-08-2014 Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, άρθρο 2 παράγραφος 2: «..2. Στους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50, του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50»… » αυτό που τονίζει είναι: "Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ” .
Στο νομοσχέδιο διαβούλευσης της ΕΑΕ, στο άρθρο 9: «Σχολικές μονάδες ΕΑΕ, στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Λειτουργούν οι Α' Β' Γ' Δ' και Ε' τάξεις, με ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4186/2013 καθώς και των ΣΕΚ του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχουν οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που έχουν ανάθεση σε αυτές». Στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 δεν συμπεριλαμβάνει τις κατηργημένες ειδικότητες, αλλά στο άρθρο 20, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ!! (http://seepea-stella.blogspot.gr/2013/09/41862013-193-17-9-2013.html) «ομάδες προσανατολισμού και ειδικότητες ΣΕΚ ……… γ) Ομάδα προσανατολισμού εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών: 1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας. 2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας. 3. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας. 4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας. 5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας. 6. Τεχνίτης Κεραμικής −Αγγειοπλαστικής τέχνης. 7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών. 8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών. 9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής. 10. Τεχνίτης Υαλουργίας − Ψηφιδογραφίας − Υαλο− γραφίας (βιτρό). 11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργά− νων. 12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών. 13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών. 14. Τεχνίτης Χαρακτικής. 15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων. 16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού….. ..υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ» Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΚ! ΤΑ ΣΕΚ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στο νομοσχέδιο της διαβούλευσης, με τον ίδιο νόμο ΔΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΚ, και μάλιστα ως ειδικότητες δευτεροβάθμιας ΕΑΕ.
 Τα ΕΕΕΚ και τα ειδικά γυμνάσια, έχουν ειδικότητες εργαστηριακής κατάρτισης, των ΣΕΚ! Οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
 ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ που ενώ τις εντάσσει στην τυπική εκπαίδευση για την ειδική αγωγή, δεν δίνει δικαίωμα κατάθεσης αίτησης αναπληρωτή, για τους πίνακες της ΕΑΕ β'θμιας.
 Έρχεται σε αντίφαση η εγκύκλιος με το νόμο και το νομοσχέδιο.
Υπάρχει πουθενά κατάργηση των ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής;
 Καμία ειδικότητα δεν καταργήθηκε από την Ειδική Αγωγή. Οι ειδικότητες των ΣΕΚ ισχύουν για την Ειδική Αγωγή.
Πώς θα καλυφθούν οι ειδικότητες στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα ΕΕΕΚ, που είναι ειδικότητες ομάδας προσανατολισμού, εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών, των ΣΕΚ, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης στους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων;
 Η λύση του προβλήματος δίνεται στον νόμο της διαβούλευσης της ΕΑΕ, άρθρο 34, παράγραφος 2, όπου αναφέρεται: «.. Επιμέρους διαφοροποιήσεις , όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης του συμβούλου Α’ της ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ εκτός εάν από τον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά».
 Πρέπει να διεκδικήσουμε υπουργική απόφαση για την λειτουργία αυτών των ειδικοτήτων.

seepea-stella.blogspot.gr

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου