Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2016

Του Αιρετού στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλη Παληγιάννη
Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. συνεδρίασε στις 25 και 26 Μαΐου ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη και με βάση τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποφάσισε:
Α' Μεταθέσεις εκπαιδευτικών  
1.    Εκπρόθεσμες αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων μετάθεσης
Το Συμβούλιο εισηγήθηκε να γίνουν αποδεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης αφού δε δημιουργείται κανένα θέμα στην ολοκλήρωση των μεταθέσεων.
2.    Τροποποίηση προτιμήσεων μετάθεσης
Δεν έγιναν δεκτές αιτήσεις τροποποίησης προτιμήσεων μετάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 50/90.
3.    Μεταθέσεις εκπαιδευτικών μελών ΟΤΑ
Το συμβούλιο εισηγήθηκε την απόρριψη της κατά προτεραιότητα μετάθεσης των εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α.. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποσπώνται κατά προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν εκλεγεί για την άσκηση των καθηκόντων τους.
4.    Εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης
Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξέτασε όλες τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών, οι οποίες είχαν αποσταλεί από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αμφισβητούμενες βάσει της αρ. 200980/Ε1/9-12-15 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 15-16.
5.    Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή
Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξέτασε τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών στην Eιδική Αγωγή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. κ.τ.λ.). Σας υπενθυμίζουμε, ότι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ένταξής τους στον πίνακα ειδικής αγωγής, γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν στη Γενική Εκπαίδευση.
6.    Μεταθέσεις σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξέτασε τις 87 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να μετατεθούν σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης κι εισηγήθηκε την κατάταξη των προσόντων τους με βάση τα κριτήρια που προβλέπει η υπ' αρ. 114163/Δ2/14-10-14 Υπουργική Απόφαση.
7.    Αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης
•    Εξετάσαμε και εισηγηθήκαμε ως Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θετικά για 16 αιτήσεις μετάθεσης πολύτεκνων εκπαιδευτικών.
•    Εισηγηθήκαμε θετικά για 26 αιτήσεις εκπαιδευτικών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ειδική κατηγορία αφού η ασθένεια που επικαλούνται εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.
•    Απορρίψαμε 35 αιτήσεις εκπαιδευτικών με επισυναπτόμενες γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α., αλλά με αναφερόμενες ασθένειες που δεν υπάγονται στην ειδική κατηγορία. Σημειώνω πως στην κατηγορία αυτή υπάγονται ασθένειες με 95% ποσοστό αναπηρίας, με 85%, με 80%. Ασθένειες που αναμφισβήτητα δεν συγκρίνονται με πολλές που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96. Είναι τραγικό να απορρίπτεις αιτήσεις με σοβαρότατα προβλήματα υγείας ακολουθώντας πιστά τα προβλεπόμενα, ενώ γνωρίζεις το άδικο της νομοθεσίας. Είναι ντροπή κάθε χρόνο να επισημαίνουμε την αδήριτη ανάγκη άμεσης τροποποίησης του άρθρου 13 του Π.Δ. και την ένταξη νέων ασθενειών  μεγαλύτερης ή ίσης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία, αλλά διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες να κωφεύουν.
Για την ολοκλήρωση των μεταθέσεων αναμένεται η έκδοση της απόφασης για προαγωγές και καταργήσεις σχολείων, η καταγραφή των οργανικών κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και η σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων.
Οι μεταθέσεις όλων των κατηγοριών θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα, γύρω στα μέσα Ιουνίου.
Ας ελπίσουμε, πως είναι η τελευταία φορά που θα πραγματοποιηθούν μεταθέσεις με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αφού η ανάγκη αναμόρφωσής του δεν αμφισβητείται.
Β' Μετατάξεις Εκπαιδευτικών
Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στη συνεδρίασή του στις 26-5-16 εισηγήθηκε θετικά για τη μετάταξη 12 συναδέλφων εκπαιδευτικών σε προσωρινές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για σοβαρούς λόγους υγείας.
Εισηγήθηκε επίσης θετικά, για την αποδέσμευση 47 συναδέλφων, οι οποίοι ζητούσαν να μεταταχθούν σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, στη Γ.Γ. του υπουργείου Παιδείας, σε Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε.  και λοιπές υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου μας.
Η αποδέσμευσή τους από το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. είναι το πρώτο βήμα για τη μετάταξή τους.
Σημειώνουμε πως σε εκκρεμότητα υπάρχουν δεκάδες αιτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου