Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

ΤΡΙΑ(3) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κο ΛΙΑΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

«…Τα ΚΕΔΔΥ αποτελούν βασικό πυλώνα υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και πρέπει να ενισχυθεί ο υποστηρικτικός ρόλος τους και η διασύνδεσή τους με τα σχολεία. Για την καλύτερη οργάνωση και ετοιμότητά τους είναι απαραίτητη μια σειρά διοικητικών και θεσμικών αλλαγών όπως ο εκσυγχρονισμός του κανονισμού λειτουργίας τους, η επιλογή προϊσταμένων, η ένταξή τους στο διοικητικό μηχανισμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αντί των Περιφερειών Αυτοδιοίκησης, η σύνδεσή τους στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool με σκοπό την άμεση καταγραφή των αναγκών τους σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό, η δημιουργία οργανικών θέσεων σε ειδικότητες που απουσιάζουν από το οργανόγραμμά τους ώστε να λειτουργούν με τις αναγκαίες παιδαγωγικές ομάδες και η πλήρωση αυτών με εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό….»

Τα παραπάνω αποτελούν το μέρος του Πορίσματος, της υπό τον κο Λιάκο  Επιτροπής για τον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο, το οποίο αφορά στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.).


Διαβάζοντάς το αυθορμήτως εγείρονται τα ακόλουθα 3 ερωτήματα:

1.     Είχαμε την εντύπωση πως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανήκουν εδώ και χρόνια «στο διοικητικό μηχανισμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης…». Η μισθοδοσία του προσωπικού διενεργείται εκεί, οι υπηρεσιακοί φάκελοι των Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι εκεί, οι προσλήψεις των αναπληρωτών(και από τον ΟΑΕΔ) γίνονται από εκεί, τα όποια «εκτός έδρας» καλύπτονται από εκεί κ.λ.π.  Μήπως εννοεί ο συγγραφεύς την πληρωμή «φως-νερό-τηλέφωνο», την οποία καλύπτουν οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις; Αλλά το «φως-νερό-τηλέφωνο» το καλύπτουν και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει πως αυτές ανήκουν στο διοικητικό μηχανισμό των Περιφερειών Αυτοδιοίκησης.

2.     Ποιές είναι οι ειδικότητες «που απουσιάζουν από το οργανόγραμμά τους(Σ.Σ.: των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ώστε να λειτουργούν με τις αναγκαίες παιδαγωγικές ομάδες»;

3.     Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο θεσμικό πλαίσιο των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ο νέος κανονισμός λειτουργίας και άλλες θεσμικές αλλαγές είναι ήδη έτοιμα, μετά από την άοκνη επεξεργασία τους από μια επιτροπή της οποίας τα μέλη τα γνωρίζουμε από φήμες και όχι δια της επισήμου οδού. Ισχύει κάτι τέτοιο; Και αν ισχύει προς τι οι κορώνες περί υπάρξεως Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου;

Βασίλης Βούγιας
27/5/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου