Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΖΗΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κομοτηνής  14                                                                        Αθήνα, 27-05-2015
11526  Αθήνα                                                                           Αρ. Πρωτ.: 29
ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος    6939415171
              Μακεδών Νικόλαος            6972093097ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΖΗΝ


Με αφορμή τη δημοσίευση της υπ’  αριθμόν 85517/Δ5/Τμ.Α εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την  οποία ζητείται από τις σχολικές μονάδες να υλοποιήσουν από 26-05-2016 έως τη λήξη του διδακτικού έτους  το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, το Διοικητικό Συμβούλιο της  Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., έχει να επισημάνει τα εξής:
1.     Θεωρεί αδύνατη την υλοποίηση ενός τόσου απαιτητικού προγράμματος όπως το ΕΥΖΗΝ (γραπτή συγκατάθεση γονέων, αξιολόγηση σωματικής διάπλασης μαθητών/τριών, αξιολόγηση σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης μαθητών/τριών, αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής των μαθητών/τριών, μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων, καταχωρήσεις αποτελεσμάτων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώσεις ατομικών αναφορών μαθητών/τριών) μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, και με δεδομένο τον τεράστιο γραφειοκρατικό φόρτο των τελευταίων ημερών για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς. 
Υπενθυμίζουμε, ότι τις προηγούμενες σχολικές χρονιές που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ,  οι διαδικασίες υλοποίησής του ξεκινούσαν από τον Δεκέμβριο και ολοκληρώνονταν τον Μάιο.
2.      Ζητά την άμεση απόσυρση της παραπάνω εγκυκλίου και την αναστολή εφαρμογής του προγράμματος ΕΥΖΗΝ για το σχολικό έτος 2015-2016.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Τηλέμαχος Κουντούρης                                                                Νικόλαος  Μακεδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου