Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Η νέα παρακράταση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις...Η Εφαρμοστική Εγκύκλιος


Παρακράταση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α/12-5-16) και του ν. 4389/16 "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου