Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Τι είπε για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ο Υπουργός Παιδείας



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πληροφορίες για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνονται μέσα από γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη.
Σύμφωνα λοιπόν, με έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατόπιν της υπαγωγής των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, κατάλληλης παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στη βάση των νέων απαιτήσεων (ασφάλιση ΙΚΑ, κλπ).
Τέλος, αναφορικά με τις Συμβάσεις έργου των ωρομίσθιων εκπαιδευτών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ΣΔΕ, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ολοκληρώνεται η διαδικασία συμβασιοποίησης και κατόπιν της έγκρισης των σχετικών πιστώσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ, θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου