Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ με τίτλο «Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού» 
4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ με τίτλο «Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού»

Ημερ/νία: Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016
Τόπος: Συνεδριακός Χώρος Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλούν να συμετέχετε με ερευνητικές εργασίες και επιστημονικά άρθρα στο 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού». Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Λιτόχωρο, την Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 σε χώρο του Εθνικού Δρυμού.

Γενικά
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση, ανακοίνωση αφίσας (πόστερ), videos ή πλήρες άρθρο, ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις και τα εργαστήρια. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση εργαστηρίων στο πλαίσιο του συμποσίου.

Δημοσίευση Εργασιών
Οι εργασίες, που πρέπει να υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή (άρθρο, ανακοίνωση, πόστερ, βίντεο), θα κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, προκειμένου να παρουσιαστούν στο Συμπόσιο και να συμπεριληφθούν, στα ηλεκτρονικά πρακτικά, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους και παραπάνω από δύο συνολικά.

Διαδικασία Υποβολής Εργασιών
Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων ή πλήρων άρθρων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω internet, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής που θα βρείτε στο site της Γραμματείας του Συνεδρίου, στο http://www.esai.gr/DHIAproceedings.html. Περιλήψεις, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από σωστά συμπληρωμένες ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής, δεν θα γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση. Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων παρατίθενται παρακάτω.

Καταληκτικές Ημερομηνίες
Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων & DVD είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.
Καταληκτικές Ημερομηνίες / Προθεσμίες:
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων
Αποτελέσματα Επιστημονικής Επιτροπής
Πλήρες Άρθρο για τα Πρακτικά (προαιρετικό)
30 Ιουνίου 2016
15 Ιουλίου 2016
1 Σεπτεμβρίου 2016

Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και η ταξινόμησή τους.

Παρουσίαση Εργασιών στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο
Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που θα γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PowerPoint στη Γραμματεία του Συμποσίου, σε χρόνο που θα κοινοποιηθεί στους συγγραφείς. Η αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data projector και οθόνη. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας πέντε (15) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης. Αναφορικά με τις παρουσιάσεις videos, η διάρκειά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά ενώ θα διατίθενται και τρία (3) λεπτά για συζήτηση.

Συνδρομή Συνέδρων
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΩΝ. Η είσοδος στο Συμπόσιο είναι ελεύθερη για όλους. Η εγγραφή στο συνέδριο είναι απαραίτητη. Οι εγγραφές των συνέδρων γίνονται αυθημερόν, την ημέρα του Συμποσίου. Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων.

Παράλληλες Δράσεις
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dhia@esai.gr 

 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 

Οι εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν από άτομα με Βαρηκοΐα/Κώφωση (προφορική παρουσίαση-video) θα βραβευθούν.

 

 

Επιστημονική Επιτροπή

·         Καθ. Γρούιος   Γεώργιος                              Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής

·         Καθ. Δεληγιάννης          Αστέριος              Ιατρικής της Άθλησης

·         Καθ. Δογάνης Γεώργιος                              Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή

·         Δρ. Καβαζίδου Ελένη                                    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων

·         Καθ. Κέλλης     Σπυρίδων                             Αγωνιστικών Αθλημάτων

·         Καθ. Κόλλιας   Ηρακλής                               Αγωνιστικών Αθλημάτων

·         Καθ. Κουρκούτας Ηλίας[ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ]         Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης                                              

·         Καθ. Κοτζαμανίδης        Χρήστος               Αγωνιστικών Αθλημάτων

·         Καθ. Κουϊδή     Ευαγγελία                             Ιατρικής της Άθλησης

·         Επίκ. Καθ. Κυπριωτάκη Μαρία                   Προσχολικής Αγωγής, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

·         Ομ. Καθ. Λαμπροπούλου Βενέττα                     Ομότιμη Καθ. Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πάτρας

·         Δρ. Πατσίδου Ηλιάδου Μαρίνα                 Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας

·         Καθ. Σιάτρας   Θεοφάνης                           Βιολογίας της Άσκησης

·         Καθ. Τζέτζης     Γεώργιος                              Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής

·         Επίκ. Καθ. Τσιμάρας Βασίλειος                  Βιολογία της Άσκησης

·         Καθ. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος      Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή

·         Δρ. Τριπολιτάκης Κωνσταντίνος                              Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Κρήτης

·         Επίκ. Φωτιάδου Ελένη [Πρόεδρος]                   Βιολογία της Άσκησης

·         Επίκ. Καθ. Χριστούλας Κοσμάς                 Βιολογία της Άσκησης

 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Προφορικές Ανακοινώσεις και Πόστερ
Κάθε συγγραφέας δικαιούται να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, ενώ μπορεί να συμμετάσχει ως συγγραφέας σε περισσότερες.

Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένος στα Ελληνικά με πεζούς χαρακτήρες.

Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική, κάτω από τον τίτλο της εργασίας, με πεζά γράμματα και με αναφορά πρώτα του Επιθέτου και μετά του Ονόματος ολογράφως. Ακολουθούν τα Τμήματα/ Πανεπιστήμια/ργαστήρια από όπου προέρχονται οι συγγραφείς. Δεν χρειάζεται να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας).

Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο.
Το περιεχόμενο των περιλήψεων θα πρέπει να αποδίδεται ως εξής:

α) Σκοπός της εργασίας
β) Υλικό & μέθοδος
γ) Αποτελέσματα
δ) Συμπεράσματα

Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις συνολικά, στο άθροισμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος της εργασίας, καθώς και τα ονόματα συγγραφέων και ιδρυμάτων.

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συμποσίου. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα αποσταλούν μέσω fax ή e-mail δεν θα γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση.

Πλήρες Άρθρο
Όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν πλήρες άρθρο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου, ισχύει η ίδια καταληκτική ημερομηνία υποβολής με αυτήν των περιλήψεων. Η εργασία έχεις ως ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες). To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις dhia@esai.gr και congress@renaissancehellas.com

Video
Οι συγγραφείς που σκοπεύουν να υποβάλλουν την εργασία τους σε μορφή video θα πρέπει να υποβάλλουν τόσο μια περίληψη μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής όσο και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Συμποσίου το οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή DVD (Δ/νση: Γ. Βιζυηνού 53, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας).Γραμματεία Συμποσίου
Renaissance Hellas s.a. Congress
Eρμού 16
Αθήνα 105 63

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Μίκα Λιαρομμάτη :           2117517445 , 6944293329
Σούλα Παπαδοπούλου:    2117517446, 6980571107


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου