Τρίτη 31 Μαΐου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 26/5/2016, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΤΕΛΛΑ)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 26/5/2016 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΤΕΛΛΑ)

Πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα, την Πέμπτη 26/5/2016, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ).
Σ αυτήν παραβρέθηκαν,  μίλησαν και ενημέρωσαν τα μέλη, εκτός του Δ.Σ. και του Προέδρου του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Κώστας Παπαευαγγέλου και ο αιρετός του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δημήτρης Παπαευθυμίου.

Η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου ήταν πολύ ικανοποιητική, λαμβανομένου υπόψη της διάσπαρτης κατανομής του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι συνέργειες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ πολύ θετικές.
Έγινε αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και πιο ειδικά σε ότι αφορά στο Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. μόνιμους και αναπληρωτές.


Συναποφασίστηκαν οι ενδεδειγμένες δράσεις, που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, της επιστημοσύνης και του ρόλου του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. στην Ειδική Αγωγή και στην εκπαίδευση γενικότερα.

Συγκεκριμένα η ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ., σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να στελεχώσει τις δομές Ε.Α.Ε. για το 2016-17 με προσωπικό προσληφθέν από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.,  ήταν απολύτως αρνητική σ αυτήν την προοπτική και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συλλόγου να αποφασίσει στην επιλογή του προσφορότερου τρόπου αντίδρασης μέχρι το Υπουργείο  να συγκεκριμενοποιήσει τη θέση του. Αποφάσεις επί του θέματος θα ληφθούν στη Γ.Σ. των αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως αν θέλουμε οι Σύλλογοί μας και το Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π κατ επέκταση, να έχουμε φωνή, παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης και δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα πρέπει όλοι μας να συνεισφέρουμε λίγο από τον προσωπικό μας χρόνο και κάτι ελάχιστο ετησίως, ως «Συνδρομή», από το προσωπικό μας εισόδημα. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Η ομφαλοσκόπηση σε εποχές που απαιτούν δράσεις συλλογικότητας αποβαίνει καταστροφική.

Δική μας η επιλογή…

Βασίλης Βούγιας
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου