Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 28/5/2016, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ


Από τη χθεσινή, Σάββατο 28/5/2016, συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας κου Ν. Φίλη, στη δημοσιογράφο της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, κα Χαρά Καλημέρη:

O πρώτος κύκλος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία ολοκληρώθηκε. Ποιες αλλαγές θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης;
Θα συγκεντρώσουμε τα συμπεράσματα όλων των κύκλων του διαλόγου και θα προχωρήσουμε στην πρότασή μας, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση του πολιτικού και εκπαιδευτικού κόσμου.
Η πρόταση θα θέτει τις κατευθύνσεις για την ανανέωση και τον εξορθολογισμό των προγραμμάτων σπουδών, των βιβλίων και των μεθόδων διδασκαλίας. Θέλουμε η σχολική μονάδα να λειτουργεί ως μία ζωντανή κοινότητα, που θα έχει ελευθερία να θέτει τους δικούς της στόχους, να πειραματίζεται, να διαμορφώνει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών της.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ενδυναμώνονται και ισχυροποιούνται τα νηπιαγωγεία, αφού εξασφαλίζεται και η εγγραφή μεγάλου αριθμού νηπίων ηλικίας 4 ετών (προνήπια) σε αυτά. Πρόκειται για μέτρο που θα δώσει οικονομική ανάσα στη λαϊκή και μεσαία οικογένεια που αναγκάζεται να καταφεύγει σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
Επίσης, θα λειτουργήσει το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο με διάχυση των γνωστικών αντικειμένων του ΕΑΕΠ και εξορθολογισμό του ωρολογίου προγράμματος ώστε να μην εξουθενώνει τους μαθητές.
Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση θα γίνουν κάποιες πρώτες αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα, ενώ στην επί δεκαετίες - περιφρονημένη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, προχωρήσαμε ήδη στην τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, θεσμοθετώντας 4ο σχολικό έτος στα ΕΠΑΛ, προαιρετικό και επιδοτούμενο, για όσες και όσους αποφοίτους επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Θα ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές που θα αναβαθμίσουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, να διαμορφώνει ένα ρεαλιστικό όραμα για τους εκπαιδευτικούς και να δίνει ασφαλείς επαγγελματικές διεξόδους στους μαθητές και στις μαθήτριες, που την επιλέγουν.
Μια από τις προτεραιότητές σας είναι η κατάργηση των πολλών εξετάσεων στα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Πώς θα αξιολογούνται πλέον οι μαθητές;
Επιδίωξή μας είναι τόσο η ποσοτική διεύρυνση του διδακτικού χρόνου στη Μέση Εκπαίδευση με τον περιορισμό του αριθμού των μαθημάτων που θα περιλαμβάνονται στις προαγωγικές και στις απολυτήριες εξετάσεις όσο και την ποιοτική εμβάθυνση στα διδασκόμενα μαθήματα.
Η επιδίωξη καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών προϋποθέτουν τον περιορισμό της έκτασης της διδακτέας ύλης, με την άρση επικαλύψεων, την αφαίρεση όσων ενοτήτων κριθούν ως λιγότερο αναγκαίες κ.λπ. Έτσι, η διδακτέα ύλη θα βρίσκεται σε πραγματική αντιστοιχία με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο και κυρίως θα είναι δυνατή η αξιοποίηση μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων ενεργητικής μάθησης στη σχολική τάξη, κάτι που θα κάνει εφικτή την κατάκτηση της γνώσης μέσα στον σχολικό χρόνο και θα περιορίσει τον φόρτο εργασίας στο σπίτι.
Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για το εκπαιδευτικό προσωπικό; Πόσες προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν; Θα υπάρξουν διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών, πότε και μέσω ποιου συστήματος;
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Και φέτος θα υπάρξουν χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών με δεδομένο το καθεστώς αδιοριστίας μόνιμου προσωπικού που έχει επιβληθεί τα χρόνια των μνημονίων. Σε αυτή τη φάση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές και δεν είναι δυνατό να έχουμε ακόμη την ακριβή εικόνα των αναγκών. Τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα.
Όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, έχουμε ένα σχέδιο τριετίας για 20.000 διορισμούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως στην πρώτη και τη δεύτερη, το οποίο έχουμε καταθέσει και στους θεσμούς για συζήτηση. Πιστεύω ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης θα υπάρξει το κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο για να συζητηθεί σε πολύ πιο θετική βάση το ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Είμαστε αποφασισμένοι να επιμείνουμε στον στόχο αυτό.
Η αλλαγή στο σύστημα προσλήψεων και διορισμών υπαγορεύεται από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ που δεσμεύουν τη Διοίκηση. Γι’ αυτό επιλέξαμε να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα προσλήψεων μόνο για το σχολικό έτος 2016-2017, όπου ο έλεγχος νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και των ενστάσεων θα γίνει από τον ΑΣΕΠ. Στη συνέχεια, μέσα από διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα θα θεσμοθετήσουμε ένα σταθερό, πάγιο και δίκαιο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού.
Αναγκαία η αναμόρφωση των Θρησκευτικών
Η θέση σας για μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε Θρησκειολογία προκαλεί την έντονη αντίδραση της Εκκλησίας. Επιμένετε σε αυτήν;
Για ιστορικούς λόγους το μάθημα των Θρησκευτικών στη χώρα μας έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Αυτό, συνιστά έναν αναχρονισμό που τον αντιλαμβάνονται και φωτισμένοι ιεράρχες και θεολόγοι. Είναι αναγκαία η αναμόρφωση των Θρησκευτικών, σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό, μη-κατηχητικό και μη-ομολογιακό μάθημα, που θα δίνει έμφαση και θα παρουσιάζει, βεβαίως, τον πολιτισμικό ρόλο της Ορθοδοξίας στη χώρα μας, αλλά συγχρόνως θα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά του ελληνικού σχολείου ανεξάρτητα από την εθνική και θρησκευτική προέλευσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου