Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Δ.





ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Κύριε Υπουργέ,


     ενημερωθήκαμε   από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής) ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχατε με τους προαναφερόμενους συνδικαλιστικούς μας εκπροσώπους, αναφερθήκατε και σε θέματα διορισμών στην Ειδική Αγωγή για το επόμενο σχολικό έτος.
     Συγκεκριμένα, εκδηλώσατε την πρόθεση σας να προσλάβετε, πέραν κάποιων αναπληρωτών, μέσω ΟΑΕΔ άνεργους επιστήμονες, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να στελεχώσετε τα σχολεία Ειδικής Αγωγής το ερχόμενο σχολικό έτος. 
    Για να μην μακρηγορούμε με φιλολογικού τύπου αναλύσεις θέλουμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, οι οποίες θα ήταν φρόνιμο να ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν τόσο από την εκάστοτε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, όσο και από τα διάφορα κυβερνητικά σχήματα ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού.
       Πρώτον, η συμμετοχή Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού στην Εκπαίδευση θα έπρεπε, ούτως ή άλλως, να γενικευθεί και να μην περιορίζεται μόνον στην Ειδική Αγωγή. Οι μέχρι τώρα αναφορές που έχουμε από τις ΕΔΕΑΥ ( Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Υποστήριξης), τουλάχιστον της περιφέρειάς μας, είναι ότι η οικονομική κρίση επέτεινε ή και δημιούργησε προβλήματα σε πολλά παιδιά και τις οικογένειές τους,τόσα ώστε να χρειάζεται η καθημερινή παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  Κατά συνέπεια χρειάζονται περισσότεροι μόνιμοι διορισμοί πρώτιστα των ήδη υπαρχόντων στους πίνακες Αναπληρωτών και στη συνέχεια των ανέργων συναδέλφων μας , αφού πρώτα φυσικά αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία εντός του σχολικού πλαισίου.
     Δεύτερον, για την ίδια εργασία θα πρέπει  να παρέχεται ίδιος μισθός. Όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε και από τον ΣΕΕΑΠΙΝ(Σύλλογος Ειδικοτήτων  Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων) δεν είναι δυνατόν επιστήμονες με τα  ίδια προσόντα με τους μόνιμους να παίρνουν λιγότερα από αυτούς για την ίδια εργασία. Γενικά, οι μισθοί στην Ειδική Αγωγή θα έπρεπε να είναι υψηλότεροι για όλους αν αναλογιστείτε τα ποσά τα οποία θα δίδονταν τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από τον οικογενειακό αν δεν υπήρχε η δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων παρεμβάσεων εντός του σχολικού πλαισίου. Εξάλλου, είναι η φύση της Ειδικής Αγωγής τέτοια που απαιτεί διαρκή μελέτη, υλικά για κατασκευή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ,παρακολούθηση σεμιναρίων κ.α., κόστη που βαρύνουν κυρίως τον εργαζόμενο και όχι το κράτος
    Τρίτον, όπως οφείλατε να γνωρίζετε ή ,σε κάθε περίπτωση, να γνωρίζουν οι σύμβουλοί σας που πιστεύουμε ότι έχουν πρακτική εμπειρία από παιδιά με ειδικές ανάγκες, για να έχει αποτέλεσμα οιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να υπάρχει  μια μεγάλη διάρκεια διεπαφής μεταξύ ειδικότητας/εκπαιδευτικού
και παιδιού προκειμένου να αποδώσει ή όποια θεραπευτική /εκπαιδευτική παρέμβαση. Τούτο δεν επιτυγχάνεται με εργαζόμενους 5μηνης ή 6μηνης θητείας.
    Τέταρτον, το Ειδικό Σχολείο και τα ΚΕΔΥΥ δεν είναι μόνον χώροι εκπαίδευσης ή αξιολόγησης. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι χώροι εκμάθησης δεξιοτήτων επιβίωσης , δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και της κοινωνίας, παρέχουν ψυχολογική /κοινωνική  και, εσχάτως, υλική στήριξη (ρούχα/σίτιση/συνοδεία παιδιών προς εξέταση από ιατρούς κ.λ.π) τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειες τους. Ξανά ο χρόνος όπως και οι μακροχρόνια επαφή  είναι σημαντικές παράμετροι για να οικοδομηθούν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ προσωπικού και οικογενειών /παιδιών.
    Πέμπτον, ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με τον άνθρωπο είτε με την ψυχολογική/κοινωνική του διάσταση είτε με την φυσιολογία του ,είμαστε σφόδρα αντίθετοι προς τον οικονομισμό και την κατίσχυση της λογιστικής λογικής επί του δημόσιου βίου και εν προκειμένω επι των αποφάσεων που σχετίζονται με τον κοινωνικά ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Εξάλλου δεν θα επιτελούσαμε στο ακέραιο το έργο μας αν λαμβάναμε υπ’όψιν οικονομικές παραμέτρους ,δεδομένων των τρομακτικών περικοπών που έχουν υποστεί τα μισθολόγιά μας από την έναρξη των μνημονίων και εντεύθεν.
    Θεωρούμε ότι και οι άνεργοι συνάδελφοί μας και οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι λειτουργοί στην Ειδική Αγωγή θα πρέπει να έχουν σταθερή εργασία ,αξιοπρεπείς μισθούς και μακρόχρονη παραμονή στο πλαίσιο στήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες ,προκειμένου να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή στήριξη και εκπαίδευση προς τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τον περίγυρό τους.
    Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να συλλογιστείτε αρκετά πρίν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον διορισμό συναδέλφων μας μέσω κοινωφελών προγραμμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα μας βρείτε αντιμέτωπους και θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους συνταγματικά κατοχυρωμένους τρόπους προκειμένου να σταματήσουμε οποιαδήποτε υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής.

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο



Γιώργος Αντωνιάδης-Πρόεδρος
Αγγελική Παπανικολάου-Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου