Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 7ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,  tel: 6987227384
Αθήνα, 30-5-2016
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, στις 17:30, θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίαςστην έδρα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Πανεπιστημίου 59, 7ος όροφος (Μετρό: ΟΜΟΝΟΙΑ), όπως ορίζει το Άρθρο 31 του Καταστατικού.
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
1) Οι εξελίξεις στην Ειδική Εκπαίδευση
2) Οργανωτικά θέματα της Ομοσπονδίας
Παρακαλούμε θερμά τους Συλλόγους να ενημερώσουν εγκαίρως τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους προκειμένου να παρευρεθούν στη Συνέλευση.
Κατά τη συνεδρίαση μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συλλόγων (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Καταστατικού, "στις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων-μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και όσα μέλη Συλλόγων είναι εκλεγμένα στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ". 
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται θερμά, οι σύλλογοι-μέλη  που θα παραστούν δια των αντιπροσώπων τους, να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους προς την Ομοσπονδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου