Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.


 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Υ.Α. πρόσκλησης υποψήφιων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ (σελ. 23):

β. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος στον κλάδο, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη ή από άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης που καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης, και για τις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας,  υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας για κάθε μήνα.
Η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 υπολογίζεται έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης σε πίνακες της παρούσας πρόσκλησης και θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019.

Ως εκ τούτου οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που χορηγούνται από τις οικείες Δ/νσεις ή ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την 27η Απριλίου 2018.
Στην (εξαιρετική) περίπτωση που τελικά δεν παρασχεθεί από τον αναπληρωτή η προϋπηρεσία ως αυτήν την ημερομηνία (και έχει εκδοθεί η ανάλογη βεβαίωση) τότε θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες Περιφερειακές ώστε να προβούν στην απαραίτητη τροποποίηση.
Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και κατά την περυσινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών (με καταληκτική ημερομηνία τότε την 28/4/2017).
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ &ΕΒΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου