Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Ανησυχία στους εκπαιδευτικούς για τις 200 θέσεις στο Yπουργείο Παιδείας...Υπάρχουν φόβοι ότι οι θέσεις δε θα ανταποκρίνονται στα προσόντα τους


200 θέσεις στο Υπουργείο Υγείας θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και ανήκουν στους κλάδους της νοσηλευτικής και της μαιευτικής. Όπως έχει γράψει το news.gr, το πιο πάνω προκύπτει τόσο από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας, όσο και από τα όσα ανέφερε στην ΟΛΜΕ ο κ. Αρβανιτόπουλος.

Αν και η ανακοίνωση των 200 θέσεων αποτελεί μια θετική εξέλιξη, παρόλα αυτά εκφράζονται φόβοι από τους εκπαιδευτικούς των εν λόγω ειδικοτήτων ότι οι θέσεις δεν θα ανταποκρίνονται στα προσόντα των καθηγητών και θα αφορούν την κατηγορία ΔΕ ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι φόβοι τους ενισχύονται από το γεγονός ότι στο άρθρο 91 του Ν4172/2013 μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι εφόσον ο υπάλληλος συναινεί η μετάταξη ή μεταφορά του, μπορεί να γίνει και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Πιθανόν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ18.10 και ΠΕ14.06 να βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να τους τεθεί το δίλημμα απόλυση ή μετάταξη σε θέση ΔΕ, αν και πολλοί εξ αυτών όχι μόνο είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά έχουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά και αρκετοί εξ αυτών έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ.

Ο κίνδυνος της απόλυσης για τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας της νοσηλευτικής είναι υπαρκτός, καθώς μέχρι στιγμής βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας 355 εκπαιδευτικοί (ΠΕ18.10/ ΠΕ14.06) στις 2 ειδικότητες των κλάδων της νοσηλευτικής και τους έχουν δοθεί 93 θέσεις σε φορείς της Δια Βίου Μάθησης. Όπως ανέφεραν στο news.gr εκπαιδευτικοί, ακόμα και οι θέσεις που προσφέρονται στο Υπουργείο Υγείας δεν επαρκούν. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την πικρία και την αγανάκτησή τους γιατί, αν και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανέφερε κατά το παρελθόν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με προσόντα, που μπήκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες στο δημόσιο, δεν κινδυνεύουν με απόλυση, στη δικιά τους περίπτωση δε φαίνεται να επαληθεύεται.

Παρατίθεται το επίμαχο σημείο του άρθρου 91 που αναφέρει τα εξής:

"Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η μετάταξη εκπαιδευτικού μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση μη συναφούς κλάδου ιδίας κατηγορίας".

Μεταξύ των άλλων αναφέρουμε ότι στον κλάδο ΠΕ18.10 εντάσσονται πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Επισκεπτριών  Ε.Ε.Σ. ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Τμήμα Νοσηλευτών) ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων "Βασιλ. Όλγα"  της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τέλος, στον κλάδο ΠΕ14.06 εντάσσονται εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Καλόγηρος Βασίλειος 
news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου