Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Το χρονοδιάγραμμα για την έξοδο των εκπαιδευτικών

Οσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να βγουν στη σύνταξη πρέπει να έχουν πάρει τις οριστικές αποφάσεις μέχρι τις 20 ΑπριλίουNέες προθεσμίες ισχύουν φέτος για την υποβολή των παραιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Συγκεκριμένα με τον νόμο 4186/2012 το «παράθυρο» των παραιτήσεων που άνοιγε κάθε Ιούλιο μεταφέρθηκε στο τελευταίο 10ήμερο του Απριλίου.

Επομένως όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου πρέπει να έχουν πάρει τις οριστικές αποφάσεις μέχρι τις 20 Απριλίου. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τις 20 έως τις 30 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους ο εκπαιδευτικός θα παραμένει κανονικά στην υπηρεσία.

Με το πέρας της ημερομηνίας λήξης του διδακτικού έτους η παραίτηση θα γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και με τον τρόπο αυτό θα λύεται η υπαλληλική σχέση και θα ενεργοποιείται η διαδικασία της συνταξιοδότησης με την προώθηση του φακέλου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Από τον επόμενο μήνα δεν θα καταβάλλονται στον εκπαιδευτικό οι αποδοχές του αλλά το 50% του βασικού μισθού του Οκτωβρίου 2011 (το 60% για τους τρίτεκνους) ως προσωρινή σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις τους νόμου 4153/2012.

Προσοχή, καθώς σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία της παραίτησης εντός του τελευταίου 10ημέρου του Απριλίου ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα παραίτησης εντός του σχολικού έτους μόνο εφόσον προηγουμένως του χορηγήσει τη σχετική άδεια το ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους (όπως για παράδειγμα λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, λόγοι μετοίκησης στο εξωτερικό κ.λπ.).

Να σημειώσουμε εδώ ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος αίτηση συνταξιοδότησης αλλά αίτηση ώστε να του επιτραπεί να εξέλθει της υπηρεσίας εντός του σχολικού έτους και εκτός του «παραθύρου» παραιτήσεων. Στις περισσότερες από τις αιτήσεις αυτού του είδους ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναφέρει εάν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και τον ν. 3865/2010.

\Η συνταξιοδοτική απόφαση από το Γενικό Λογιστήριο εκδίδεται σε περίπου 9 μήνες.
Oσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης δεν υπάρχει αλλαγή για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Το νέο σύστημα υπολογισμού -με τη βασική και την αναλογική σύνταξη- έχει εφαρμογή για όσους κλειδώνουν το δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.

ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου