Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Η “ GLOBO Τεχνολογική – Πληροφορική S . A .” προσωρινός ανάδοχος για τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών


Έγκριση του υπ’ αριθ. 08/19.2.2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» της Πράξης “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία” », Αρ. Διακ. 1/ 2012
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου