Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Σχετικά με την απόκτηση τρίτου τέκνου εν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας...


Διευκρινήσεις για τρίτεκνους υπαλλήλους από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σχετικά με τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και απέκτησαν τρίτο παιδί εν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας, διευκρινίζεται ότι, οι ως άνω υπάλληλοι λογίζονται ως τρίτεκνοι για την κατά προτεραιότητα μετάταξη / μεταφορά τους , σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/6.9.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ  2208 Β’ ), όπως ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου