Τρίτη 27 Μαΐου 2014

«Μέθοδοι και καλές πρακτικές για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας»...ΗΜΕΡΙΔΑ...Πέμπτη 29 Μαΐου 2014...ΑΘΗΝΑ


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής», διοργανώνει στις 29.05.2014, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52 - αίθουσα «Όμηρος - Σωκράτης», 10ος Όροφος), ημερίδα με θέμα: «Μέθοδοι και καλές πρακτικές για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας» (Δράση 18).
H Ε.Σ.Α.μεΑ. σας καλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επιχειρηθεί μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και θα παρουσιαστούν μέθοδοι και πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας.
 
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την επισυναπτόμενη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής είτε μέσω fax στο: 210 5238967 είτε μέσω e-mail στο: communication@esaea.gr το αργότερο μέχρι την 28η Μαΐου 2014 και ώρα 13:00. 
 
Επισυνάπτονται οι Προσκλήσεις προς Εταίρους ΑΣ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», ωφελούμενους Πράξης, Φορείς μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ. και Φορείς μέλη αυτών Ν. Αττικής και η Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής προς κάθε ενδιαφερόμενο.
doc Η ανακοίνωση σε μορφή MS Word 97-2003 (124 KB)
doc Η πρόσκληση προς φορείς σε μορφή MS Word 97-2003 (943 KB)
doc Η πρόσκληση προς εταίρους και ωφελούμενους σε μορφή MS Word 97-2003 (940.5 KB)
doc Το πρόγραμμα σε μορφή MS Word 97-2003 (893.5 KB)
pdf Η πρόσκληση προς φορείς σε μορφή PDF (394.45 KB)
pdf Η πρόσκληση προς εταίρους και ωφελούμενος σε μορφή PDF (283.04 KB)
doc Η φόρμα συμμετοχής σε μορφή MS Word 97-2003 (560.5 KB)

esamea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου