Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Η στάση της ΔΟΕ απέναντι στους αναπληρωτές ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 με αυξημένα προσόντα και οι θέσεις του υπό σύσταση συλλόγου αναπληρωτών ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 ΣΜΕΑΕ με μεταπτυχιακές σπουδές για το Σχέδιο Νόμου ειδικής αγωγής                                                               

                                                               
Προς το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Θέμα: Η στάση της ΔΟΕ απέναντι στους αναπληρωτές ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 με αυξημένα προσόντα και οι θέσεις του υπό σύσταση συλλόγου αναπληρωτών ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 ΣΜΕΑΕ με μεταπτυχιακές σπουδές για το Σχέδιο Νόμου ειδικής αγωγής.

Ως υπό σύσταση σύλλογος αναπληρωτών νηπιαγωγών ΠΕ60.50 και δασκάλων ΠΕ70.50 με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας προς την στάση της ΔΟΕ απέναντι σε εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που για χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο υποσύστημα της ειδικής αγωγής. Οι θέσεις που διατυπώθηκαν στο κείμενο της ΔΟΕ προς τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Διευθυντή Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ, με θέμα «Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή», αριθμό πρωτοκόλλου 858 και ημερομηνία 13-5-2014, δείχνουν ότι η ΔΟΕ όχι μόνο αδυνατεί να εκπροσωπήσει στο ελάχιστο, εκπαιδευτικούς μέλη της, που για χρόνια προσέφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον υποκλάδο της ειδικής αγωγής σε δημόσια σχολεία, αλλά προβαίνει και σε αντιφάσεις που δεν αρμόζουν σε ομοσπονδία, που θα έπρεπε να φέρει και επιστημονικό κύρος πέραν της συνδικαλιστικής της ταυτότητας.
Ενώ αποπειράστε να διαφοροποιήσετε τις θέσεις σας από την αβάσιμη αποκοπή της ειδικής αγωγής από το επιστημονικό της υπόβαθρο, ανάγοντας την αποδοχή της συνέχειας μεταξύ γενικής και ειδικής εκπαίδευση σε βασική προϋπόθεση για την εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την πολιτική της ένταξης και των ίσων ευκαιριών, στην πορεία αναιρείτε την βασική αυτή αποδοχή.  Συγκεκριμένα, κάνετε λόγο για εκπαίδευση παιδαγωγών όχι ως ξεχωριστών κλάδων αλλά ως εκπαιδευτικών για όλους του μαθητές με την ταυτόχρονη ύπαρξη εξειδικευμένης επιστημονικής κατάρτισης αυτών που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες. Αλήθεια, πως την εννοείτε αυτή την ταυτόχρονη ύπαρξη εξειδικευμένης επιστημονικής κατάρτισης, ποιοί υπονοείτε ότι είναι αυτοί που θα πρέπει να αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και ποιά θεωρείτε ότι είναι η βασική εκπαίδευση των παιδαγωγών για όλους τους μαθητές;
Η αντίληψη σχετικά με την εκπαίδευση των παιδαγωγών όπως αυτή προκύπτει από την θεώρηση της ειδικής αγωγής ως προέκταση της γενικής είναι, ότι όλοι οι παιδαγωγοί θα πρέπει να έχουν βασική παιδαγωγική εκπαίδευση η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μαθητών (όχι μόνο αυτών που δεν παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) και στην συνέχεια μέσα από επιπλέον σπουδές να ειδικεύονται σε τομείς της ειδικής εκπαίδευσης, κτίζοντας πάνω στην υπάρχουσα βάση της αρχικής τους παιδαγωγικής εκπαίδευσης (UNESCO International Bureau of Education, 2009). Όσον αφορά την εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την πολιτική, όχι απλά της ένταξης, αλλά της συνεκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί μία πορεία προς την δημιουργία ενός σχολείου για όλους στο οποίο την ευθύνη για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει ο παιδαγωγός, όπως έχει ήδη περιγραφεί (εκπαιδευτικός για όλους του μαθητές) (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011) και όχι το ειδικά καταρτισμένο άτομο στο οποίο αναφέρεστε, του οποίου η βασική παιδαγωγική κατάρτιση ως αναγκαιότητα αφήνεται να αιωρείται αδιευκρίνιστη.

Οι παραπάνω αντιφάσεις, όπως αυτές εντοπίστηκαν σε μία και μόνο παράγραφο του υπομνήματός σας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόν προχειρότητας. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μεθοδευμένη προσπάθεια να καλυφτείτε πίσω από μια επιστημονική θεώρηση της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης των παιδαγωγών, από την οποία δανείζεστε σκόρπιους όρους χωρίς ουσιαστικά να την υιοθετείτε. Συγκεκριμένα, ζητάτε εξασφάλιση συνθηκών ισότιμης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις δομές ειδικής αγωγής. Εν συνεχεία, αντιτίθεστε στην δημιουργία ξεχωριστού κλάδου ειδικής αγωγής και ζητάτε την διατήρηση του έως σήμερα ισχύοντος καθεστώτος για τις υπηρεσιακές μεταβολές των μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 που υπηρετούν σε δομές ειδικής αγωγής. Αν και αποφεύγετε να το διατυπώσετε με τον ίδιο εύγλωττο τρόπο, ζητάτε την αλλαγή της ρύθμισης που προβλέπει πρόταξη των ΠΕ61 και ΠΕ71 σε μεταθέσεις και αποσπάσεις ώστε η πρόταξη αυτή να μην ισχύει. Ταυτόχρονα, βρίσκετε ορθή την πρόταξη των ΠΕ61 και ΠΕ71 στις προσλήψεις αναπληρωτών αναγνωρίζοντας, προφανώς, ως καθοριστικό προσόν το βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή. Προφανώς, σε αυτή σας τη θέση  δεν ισχύει η βασική αρχή (όπως εσείς αναφέρετε) της θεώρησης της ειδικής αγωγής ως κομμάτι, προέκταση της γενικής εκπαίδευσης.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την σειρά των αντιφατικών σας θέσεων και αρχών είναι τα ακόλουθα:
  • Κάνετε λόγο για ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις δομές ειδικής αγωγής. Αλήθεια έχετε εικόνα ποιοι είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί; Οι αναπληρωτές δάσκαλοι ΠΕ70.50 με αυξημένα προσόντα, που για χρόνια προσέφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο υποσύστημα της ειδικής αγωγής, και οι  αναπληρωτές νηπιαγωγοί ΠΕ60.50 με αυξημένα προσόντα, που για χρόνια είναι αυτοί που κυρίως καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, δεν εμπίπτουν στη κατηγορία των προς ισότιμη μεταχείριση εκπαιδευτικών; Ενδιαφερθήκατε άραγε ποτέ να μελετήσετε του πίνακες προκειμένου να σχηματίσετε την εικόνα σας ή ήταν βολικότερο για σας να αντιμετωπίσετε όλους του εκπαιδευτικούς ως μάζα;
Για παράδειγμα, μία ματιά στους πίνακες (Α και Β μαζί) των αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής μόνο έκπληξη μπορεί να προκαλέσει. Συγκεκριμένα, από τους 657 συνολικά εγγεγραμμένους στους δύο πίνακες (Α και Β), εκ των οποίων οι 126 είναι νηπιαγωγοί ΠΕ60.50 με μεταπτυχιακές σπουδές, μόνο οι  26 είναι ΠΕ61 εκ των οποίων μόλις 9 διαθέτουν περισσότερα από 60 μόρια προϋπηρεσίας. Αλήθεια, σε ποιό κλάδο στηρίζεται η εκπαίδευση των νηπίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Προφανώς, και στον υποκλάδο της ειδικής αγωγής, όπως και στην γενικής εκπαίδευση, η προσχολική αγωγή αποτελεί σύνηθες πεδίο πρόχειρων χειρισμών και αντιμετωπίζεται ως αποπαίδι της εκπαίδευσης  ακόμη και από τους ίδιους τους εκπροσώπους της.
  •  Πώς ακριβώς ορίζετε την έννοια της ισοτιμίας; Ποιά ισοτιμία προβλέπει διαφορετικά κριτήρια για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς; Πώς είναι δυνατό να παίζετε με τις λέξεις και να εγκρίνετε την διάκριση των κλάδων στην μία αλλά όχι στην άλλη περίπτωση; Αν ο κατακερματισμός και η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών που προσφέρουν τις υπηρεσίες στους στην Ειδική Αγωγή από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου παιδείας εξυπηρετούν μικροπολιτικά συμφέροντα, ο κατακερματισμός και διάκριση των ίδιων εκπαιδευτικών από την ΔΟΕ τί σκοπούς εξυπηρετεί;
Συνοψίζοντας, θεωρούμε τουλάχιστον προκλητική, αν όχι ύποπτη, την τακτική της αγνόησης των θέσεών μας από την ομοσπονδία που αποτελεί το κατεξοχήν όργανο εκπροσώπησής μας, και τελικά την ακύρωση της ύπαρξής μας, την οποία η ΔΟΕ φαίνεται να θυμάται μόνο την στιγμή που καλούμαστε να καταβάλουμε την οικονομική συνδρομή που μας αναλογεί ως μέλη της.  Όσο για την προσπάθεια της ΔΟΕ να παρουσιάσει την προαναφερθείσα τακτική ως ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις δομές της ειδική αγωγή, στα πλαίσια μιας θεώρησης της ειδικής αγωγής ως προέκταση της γενικής εκπαίδευσης, καθιστά την στάση της ακόμη πιο προκλητική και ύποπτη.

Εν κατακλείδι, ως υπό σύσταση σύλλογος αναπληρωτών νηπιαγωγών ΠΕ60 και δασκάλων ΠΕ70 με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή, επικαλούμενοι την επιστημονικά και ερευνητικά αβάσιμη διάκριση της ειδικής αγωγής από την γενική εκπαίδευση και την αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δομές ειδικής αγωγής, απαιτούμε:
  •  Να μην προχωρήσει η δημιουργία ανεξάρτητου κλάδου εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
  • Οι προσδιορισμοί ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 να εξυπηρετούν λειτουργικούς λόγους στους αναπληρωτές όπως και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
  • Ισότιμη μεταχείριση των αναπληρωτών με αυξημένα προσόντα σε σχέση με τους ΠΕ61 και ΠΕ71, ανάλογης με αυτή που προτείνετε να ισχύσει για τους μόνιμους δασκάλους και νηπιαγωγούς που υπηρετούν στην ΕΑΕ. Συγκεκριμένα, να μην ισχύσει η πρόταξη των εκπαιδευτικών ΠΕ61 και ΠΕ71 με βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή στους πίνακες αναπληρωτών έναντι των ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, κατά αναλογία με αυτό που προτείνετε για τις υπηρεσιακές μεταβολές των μόνιμων εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ60 και ΠΕ70.
  • Η ΔΟΕ να δείξει την δέουσα συνδικαλιστική υπευθυνότητα απέναντι στους συναδέλφους της ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 και να προασπίσει κάθε εργασιακό κεκτημένο δικαίωμα στον κλάδο της ΕΑΕ.
  • Άμεσο διορισμό των εκπαιδευτικών 60.50 και 70.50 με αυξημένα προσόντα που επί σειρά ετών προσφέρουν έργο ως αναπληρωτές στις δομές της ειδικής αγωγής.  
Αναμένοντας συναδελφική εκτίμηση

Το συντονιστικό του υπό σύσταση συλλόγου αναπληρωτών ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 ΣΜΕΑΕ με μεταπτυχιακές σπουδές

ΠΗΓΕΣ
European Agency for Development in Special Needs Education (2011). Teacher Education for Inclusion Across Europe- Challenges and Opportunities, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Education.
UNESCO International Bureau of Education (2009). Inrternational Conference on Education. Inclusive Education: The Way of the Future 28th Session Geneva 25-28 November 2008.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου