Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 3889/16-04-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3889/16-04-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τρεις (3) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών Οικονομικής και Διοικητικής διαχείρισης της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS 295381 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ04580064.
 
Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 32/19-05-2014 απόφαση του Δ.Σ.του ΙΕΠ, επικυρώθηκαν τα αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου