Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Οδηγίες & διευκρινήσεις για το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) από το Υπουργείο Υγείας

 
Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ. Φ.6/304/75662/Γ1/21-5-14 , (ΦΕΚ-1296 Β/2014) με τίτλο "Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προυποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ)"

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου