Σάββατο 24 Μαΐου 2014

"Το προσωπικό ορισμένου χρόνου διαφοροποιείται από το λοιπό προσωπικό..."...Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΥΠ.ΟΙΚ στην ΕΡΩΤΗΣΗ Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με Θέμα την αφαίρεση δυνατότητας, από τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, αναγνώρισης των Μεταπτυχιακών τίτλων για τη Μισθολογική τους εξέλιξη

  
"...το προσωπικό ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) διαφοροποιείται από το λοιπό προσωπικό(ΜΟΝΙΜΟΙ-ΙΔΑΧ) τόσο ως προς το γεγονός ότι προσλαμβάνεται να καλύψει απρόβλεπτες, παροδικές, επείγουσες ανάγκες όσο και ως προς τη διαφορετική μισθολογική εξέλιξη που το διέπει, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογκά αλλά μόνο μισθολογικά και συνεπώς δεν ισχύουν γι' αυτό οι περιοριστικές διατάξεις του παραρτήματος V2. Ελλ.Ενότητα 2.6 του Ν.4046/2012..."

Τα παραπάνω μεταξύ άλλων επικαλείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε Απάντηση του(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) σε Ερώτηση(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ) πρός τους Υπουργούς Παιδείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που κατέθεσαν στη Βουλή 12 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα "Αντί να επιβραβεύονται, τιμωρούνται οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων".

Και "χρυσώνει το χάπι" αναφέροντας:

...Επισημαίνεται ότι με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο η αναγνώριση προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών εξαρτιόταν αποκλειστικά από την ημερομηνία ουσιαστικής κρίσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με χρονική πολλές φορές καθυστέρηση και δυσμενή οικονομική επίπτωση για τους υπαλλήλους. Με την εν λόγω κ.υ.α η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προυπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις  Διοικητικού/ Προσωπικού των οικείων φορέωνκαι τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης....
Επίσης οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, των οποίων δεν έχει κριθεί η συνάφεια των τίτλων αυτών από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση οι τίτλοι αυτοί να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους...


 Βασίλης Βούγιας
24/5/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου