Σάββατο 31 Μαΐου 2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝΟ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του http://www.eoppep.gr, θα προβεί σύντομα σε αναλυτική ενημέρωση του κοινού σχετικά με την παροχή των πιστοποιημένων προγραμμάτων που θα είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο επικαιροποιημένο πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και το αντίστοιχο πιστοποιημένο Πλαίσιο Προγράμματος.
Όσοι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στη διαδρομή της πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από την παρακολούθηση του πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, (όπως προβλέπεται στην παράγραφο γ) του άρθρου 17 της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012, Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης») μπορούν προς το παρόν να προβούν στην υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, όπως και όλοι οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. Σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων θα ενημερωθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ με νέα ανακοίνωση που θα αναρτηθεί.
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού δε φέρει καμία ευθύνη για ανακοινώσεις και πληροφορίες άλλων ιδιωτικών φορέων σχετικές με την παροχή προγραμμάτων εκπαιδευτών ενηλίκων δια βίου μάθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου