Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ι.Ε.Π

 

Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. 3650/11-04-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τρεις (3) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών Διοικητικής και Διαχειριστικής υποστήριξης της Πράξης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ)»
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. 3863/15-04-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) στέλεχος για την κάλυψη των αναγκών Επιμελητηριακής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΑ.Λ.)».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Εγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. 3637/10-04-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης των δομών του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ στο πλαίσιο του Υποέργου 8: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου και Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ» της Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», (Α.Ε.Ε.).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου