Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 7 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ε.Π

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3950/17-04-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως επτά (7) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών Διοικητικής, Διαχειριστικής και Τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολ. έτους 2012-2013, στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» με κωδικούς ΟΠΣ 429941, 429942, 429944 και με κωδικούς ΣΑΕ 2013ΣΕ24580013, 2013ΣΕ24580015, 2013ΣΕ24580014 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 32/19-05-2014 απόφαση του Δ.Σ.του ΙΕΠ, επικυρώθηκαν τα αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου