Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Πρόσληψη 71 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015 - 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου