Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ(Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Ύστερα από τις εκλογές των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Λαμίας*, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και από ώρα 09:00 – έως 10:00 στο γραφείο του Διευθυντή του Π.Ε.Κ. Λαμίας, (3ος όροφος, Αρκαδίου 8, Λαμία) και μετά από την με αριθμό πράξη 3/22-10-2015 συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Λαμίας, την πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ: 383/25‐09‐2015 του ΠΕΚ Λαμίας η οποία είχε ως θέμα τον ορισμό του νέου πενταμελούς Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Λαμίας για το σχολικό έτος 2014-2015 αλλά και τις με αριθ. πρωτ. 140867/Γ1/09-09-2015  αποφάσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ, το νέο Δ.Σ. του Π.Ε.Κ. Λαμίας ορίζεται ως εξής:

Δ/ντής: Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ 70, Σχολικός Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

Υποδ/ντής - Αναπληρωτής Δ/ντής: Τσαδήμας Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, με έδρα τη Λαμία.

Υποδιευθυντής: Κατσίφη-Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, της 1ης Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας.

Αιρετός εκπρόσωπος: Σπαθάρας Δημήτρης, Σχολικός ΣύμβουλοςΠΕ03 Μαθηματικών Φθιώτιδας - Ευρυτανίας – Φωκίδας.

Αιρετός εκπρόσωπος: Βούγιας Βασίλειος, Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας.


*...Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Λαμίας - http://peklamias.sch.gr/ - με έδρα τη Λαμία και περιοχή εμβέλειας την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι ένα από τα (16) Νομικά Πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου και είναι εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ιδρύθηκε με την Κ.Υ.Α. 2047171/3557/0022/1-7-1992 (Β΄448) και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι διετής και η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Έργο του Π.Ε.Κ. είναι:
Ο σχεδιασμός, κατάρτιση και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα ο συντονισμός όλων των μορφών και τύπων της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και η εφαρμογή ιδιαίτερων επιμορφωτικών δράσεων.
Στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του το Π.ΕΚ:
•Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί την Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
•Σχεδιάζει απ΄ευθείας επιμορφωτικές δράσεις ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
•Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια επιμορφωτικού περιεχομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου