Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ορισμός των Διευθυντών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακών Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ, ως υπευθύνων μισθοδοσίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) -(Σχολικοί Νοσηλευτές) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»


ΑΤΤΙΚΗ ΕΔΩ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΕΔΩ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΔΩ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΔΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΔΩ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου