Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 23-10-2015
 Αρ. Πρωτ.: 92
ΠΡΟΣ :
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΚΟΙΝ:
Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
ΕΠΑΛ, Ε.Κ.
– Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
– Μ.Μ.Ε.
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.
Σχετ: Το με αριθ. πρωτ. Φ8/169717/23-10-2015 του ΥΠΠΕΘ  
Σε συνέχεια του παραπάνω, σχετικού του θέματος, εγγράφου σας, σημειώνουμε ότι:
Επειδή τα ΕΠΑ.Λ., τα τελευταία χρόνια, έχουν επιφορτισθεί με μεγάλο, πολύ χρονοβόρο και ιδιαίτερα επίπονο διοικητικό έργο, χωρίς πλέον να διαθέτουν τα περισσότερα γραμματειακή υποστήριξη, επιστάτη, ή άλλου είδους πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες υποβοηθητικές στο έργο της διεύθυνσής των.
Επειδή τα όσα ορίζονται στο τέλος της περ. (α), εδ. 1, παρ. 13, άρθρο 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), ήτοι: «(…) Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.», δεν συνδέονται με το άρθρο 11, παρ. 7, του ιδίου νόμου, που αφορά τον ορισμό του αριθμού των Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επειδή, τη φετινή σχολική χρονιά, ιδιαίτερα με την επαναλειτουργία των κατηργημένων Τομέων και Ειδικοτήτων καταγράφεται αυξημένος αριθμός ολιγομελών τμημάτων.
Επειδή παρουσιάζεται το φαινόμενο κρίσιμα και οριακά, σε ορισμένα σχολεία, να ¨χάνεται¨ Υποδιευθυντής.
Επειδή για λόγους ισονομίας, ίδιων δυνατοτήτων, κοινής και δίκαιης αντιμετώπισης του θέματος σε όλα τα σχολεία, είναι κρίσιμος και καθοριστικός ο συνολικός αριθμός των μαθητών των ολιγομελών τμημάτων.
Ζητούμε,
την εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), με την πολύ σωστή και θετική διευκρίνισή σας (τμήματα, είναι όλα τα τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης, όπως και τα τμήματα των ειδικοτήτων των Τομέων) χωρίς όμως την παρατήρηση (τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές), γιατί οι διατάξεις των δύο άρθρων είναι ανεξάρτητες και δεν συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο νόμο.
Για τον ορισμό του αριθμού των υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ. να λαμβάνονται υπόψη όλα τα τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και τα τμήματα των Ειδικοτήτων των Τομέων.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου