Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Ένταξη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στον κατάλογο των προς ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 20-10-2015
 Αρ. Πρωτ.: 91
ΠΡΟΣ :
κ.κ. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα
της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
κ.κ. Βουλευτές
Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

ΚΟΙΝ:
κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΕΠΑΛ, Ε.Κ.
– Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
– Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στον κατάλογο των προς ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων.  

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
Το Διοικητικό Συμβούλιο – Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σας συγχαίρει, αφ’ ενός για την εκλογή σας στην εκπροσώπηση του Λαού μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφ’ ετέρου για την επιλογή σας να μετάσχετε στην σύνθεση της από 3-10-2015 Α΄ Συνόδου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και σας εύχεται καλή επιτυχία στο Νομοθετικό σας Έργο.
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και τα μέλη της, Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., εκφράζουν αντιπροσωπευτικά και αποκλειστικά την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση – Τ.Ε.Ε. και εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς που την υπηρετούν.
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. δίνουν ένα μακροχρόνιο, από το 1987, διαρκή αγώνα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε., την κατάκτηση της θέσης και του ρόλου που της αρμόζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την κοινωνική αναγνώριση και καταξίωσή της. Με ξεκάθαρες θέσεις, εμπεριστατωμένες απόψεις, αλλά και σοβαρές – υλοποιήσιμες προτάσεις η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και οι Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις πρωταγωνιστώντας στην πρόκληση της εκπαιδευτικής κοινότητας, κατ’ επέκταση και του συνδικαλιστικού κινήματος, για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, τεκμηριωμένου και συνολικού πλαισίου πρότασης για ένα δημοκρατικό, ανοικτό, προοδευτικό, σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑ.Λ. Ένα ΕΠΑ.Λ. που θα διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό, το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, ανανεωμένα αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά εγχειρίδια, κλπ και θα λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο, με εκτίμηση - σεβασμό στον επιμορφωμένο, με δικαιώματα και καλά αμειβόμενο εκπαιδευτικό που θα εργάζεται σε άρτιες και αξιοπρεπείς συνθήκες.
Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση - δημιουργία και λειτουργία ενός ελκυστικού ΕΠΑ.Λ., που θα ανταποκρίνεται πλήρως, και με ευθύνη της πολιτείας, στις πάγιες και διαρκείς κοινωνικές ανάγκες, που θα αντιμετωπίζει τις παθογένειες και θα δίνει τις απαραίτητες διεξόδους, είτε προς το χώρο της εργασίας, είτε προς την περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, που θα έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας αυτόνομης και κριτικά σκεπτόμενης νέας γενιάς. Το οραματιζόμενο ΕΠΑ.Λ., θα παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να λαμβάνει ότι χρειάζεται μορφωτικά και παιδαγωγικά, θα καλλιεργεί δεξιότητες, σε μόνιμη σύνδεση και συνεργασία με την αγορά εργασίας, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας. Αυτό, το οραματιζόμενο ΕΠΑ.Λ. θα καταστεί ικανό να προσελκύσει το 50% του συνόλου των μαθητών που συνεχίζουν την εκπαίδευση μετά το Γυμνάσιο, πλησιάζοντας το μέσο αυτό ευρωπαϊκό ποσοστό, τη στιγμή που σήμερα δεν ξεπερνά ούτε το ήμισύ του, δηλ το 25%. Το ΕΠΑ.Λ. που, με την παροχή μεσαίας στάθμης τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού, θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και την ανάπτυξη, στη δημιουργία κλίματος - περιβάλλοντος επενδύσεων, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση, θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και της μετανάστευσης των νέων.
Γενικότερα, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής, μαζί με μια νέα αντίληψη για την παιδεία που θα σχετίζεται άμεσα και με τη διαμόρφωση άλλης νοοτροπίας, θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα ιδιαίτερα στους στόχους της οικονομικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζονται πέρα και μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες, αντιδικίες και ιδεοληψίες, με πνεύμα σύγκλισης και συναίνεσης σαν εθνικά και ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας και αξίας. Το γεγονός ότι οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες δεν επέτυχαν την αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε., ίσως και δεν την επεδίωξαν για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος, βεβαίως και με την παράλληλη ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήματος, δημιουργεί την επιπλέον υποχρέωση όλων, με συναίσθηση και της ευθύνης που στον καθένα εκ της θέσεως του αναλογεί, να προχωρήσουμε από κοινού σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα καταστήσουν το ΕΠΑ.Λ. πόλο έλξης της μαθητιώσας νεολαίας. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, η αναδιαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Η έναρξη της ανταλλαγής απόψεων στα πλαίσια ενός ευρύτερου διαλόγου, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με σεβασμό στην επιστημοσύνη και στο έργο μας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρότασης και με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων φορέων, είναι τώρα επιτακτική όσο ποτέ. Η παραμονή στο χθες, η ολιγωρία και η απουσία της εξέλιξης είναι επιζήμια κοινωνικά, παραγωγικά και οικονομικά για τον τόπο.
Μετά τα παραπάνω και με την πίστη ότι τα λόγια του Υπουργού Παιδείας: «Η επιδίωξη πολιτικών και κοινωνικών συγκλίσεων είναι αναγκαία στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν παραγνωρίζω τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, καθώς μάλιστα ο νεοφιλελευθερισμός επιδείνωσε τη σχολική κρίση. Ωστόσο υπάρχει πάντοτε ένα πεδίο συναινέσεων που πρέπει να αναζητείται, καθώς η μόρφωση είναι ένα από αυτά τα αγαθά που ονομάζονται “κοινό καλό”. Έτσι θα επιδιώξουμε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής να μετατραπεί σε θεσμικό χώρο αναζήτησης συναινέσεων για την εκπαίδευση. (…)», δε στερούνται περιεχομένου.
Παρακαλούμε για την,
Πρόσκληση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. προκειμένου να καταθέτει τις απόψεις της στις Συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση σχεδίων νόμων ή προτάσεων νόμων για θέματα που σχετίζονται με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα την τεχνική επαγγελματική, αλλά και γενικότερα την παιδεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου