Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ & Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυστική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017


176667/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ-3412 Β/24-10-16) : Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

169770/Δ2/16 (ΦΕΚ-3406 Β/21-10-16) : Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυστική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου