Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

«Ενέργειες των αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα των προσλήψεων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού»


             
    Κοζάνη 26/10/2016
Προς ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Θέμα: «ενέργειες των αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα των προσλήψεων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού»
Σχετικά με τα θέματα που προέκυψαν αναφορικά με την πρόσληψη του Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνουμε ότι:
Α) από την αρχή διαφοροποιηθήκαμε με την κατάτμηση των λειτουργικών κενών για την πρόσληψη του ειδικού βοηθητικού προσωπικού θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί καταστρατήγηση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Το ΠΥΣΕΕΠ αποφάσισε την τμηματική διάθεση των κενών στηριζόμενο κυρίως στην ασάφεια που υπήρχε για την προτεραιότητα των ΣΜΕΑΕ έναντι των άλλων δομών ΕΑΕ. Επειδή όμως θεωρήσαμε την απόφαση αυτή λανθασμένη προβήκαμε στις ακόλουθες ενέργειες:
-γνωστοποιήσαμε τη θέση μας ενημερώνοντας τον Περιφερειακό Διευθυντή  Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και παραθέτοντας τα επιχειρήματά μας,
-ζητήσαμε άμεσα τη σύγκληση του ΠΥΣΕΕΠ ώστε να συζητηθεί το θέμα εκ νέου και να επιλυθεί προς όφελος των συναδέλφων,
-ενημερώσαμε τον ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και την ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητώντας την παρέμβασή τους,
- ζητήσαμε την παρέμβαση του Διευθυντή Ειδικής Αγωγής, ο οποίος υποστήριξε την άποψη μας, παρεμβαίνοντας προφορικά, χωρίς όμως να εισακουστεί. Έτσι, ακολούθησε η πρόσληψη του ΕΒΠ με τη λανθασμένη κατά τη γνώμη μας απόφαση κατάτμησης των λειτουργικών κενών, μία απόφαση που πάρθηκε πλειοψηφικά.
Β) Όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης του ΕΕΠ, η πρότασή μας στο ΠΥΣΕΕΠ ήταν η ίδια με την πρότασή μας για το ΕΒΠ (δηλαδή δήλωση προτίμησης σε όλα τα λειτουργικά κενάώστε να μην καταστρατηγηθούν για άλλη μία φορά οι πίνακες κατάταξής τους). Αυτή τη φορά το ΠΥΣΕΕΠ διαφοροποίησε την πρότασή του και πρότεινε πλειοψηφικά το να δοθούν ενιαία τα λειτουργικά κενά στους υποψηφίους. Για τη διαφοροποίηση αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε η έγγραφη παρέμβαση που στάλθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας από τον κ. Κασσιανό, μετά και από τη δική μας επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τα προαναφερθέντα, όπου αποσαφηνίζεται η μη προτεραιότητα των ΣΜΕΑΕ έναντι των άλλων δομών και αναδεικνύεται η σημασία της διάθεσης όλων των διατιθέμενων πιστώσεων ανά έργο πριν την ανάρτηση των οριστικών πινάκων των υποψηφίων κατά κλάδο.
Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι πιέσεις που ασκήθηκαν από τους υποψήφιους αναπληρωτές καθώς και οι καίριες παρεμβάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και των αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ.
Πιστεύουμε ότι ο ρόλος των αιρετών στη λήψη των αποφάσεων, είναι πολύ σημαντικός, όχι όμως πάντα. Και αυτό διότι τα ΠΥΣΕΕΠ είναι όργανα συλλογικά και όπως γίνεται αντιληπτό είναι επόμενο κάποιες φορές να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μελών τους στο τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης των διαφόρων ζητημάτων. Γεγονός που δυστυχώς ενισχύεται και από τις πολλές και σημαντικές ελλείψεις και ασάφειες που υπάρχουν στη νομοθεσία για την ΕΑΕ.
Υπηρετήσαμε το ρόλο του αιρετού με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των συναδέλφων, καθώς και την προάσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους. Σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό πράξαμε και στη συγκεκριμένη περίσταση και ότι αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε. 
Με εκτίμηση,
Τα αιρετά μέλη του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  
Δάλας Εμμανουήλ
Τέρτη Άννα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου