Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Β.Π. & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


Λειτουργικά Κενά Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

 Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ Σχολικών Νοσηλευτών στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Σχολικό έτος 2016-2017»

 Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ Σχολικών Νοσηλευτών στο πλαίσιο πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου