Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΤο παρακάτω mail εστάλη από Δ/νση Π.Ε. σε σχολεία αρμοδιότητάς της...


"Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε με έγγραφό σας τις ώρες και τους εκπαιδευτικούς που παρέχουν παράλληλη στήριξη σύμφωνα με την παρ.3 του συνημμένου εγγράφου. Παράκληση οι απαντήσεις να έχουν φτάσει στη Δ/νση Π.Ε. ....μέχρι τη Δευτέρα 28/11/2016 και ώρα 11.00 π.μ.."


 Η παράγραφος 3 του συνημμένου εγγράφου, το οποίο μπορείτε να δείτε πιο κάτω, αναφέρει τα εξής:"3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο και στη σχολική μονάδα, που υπηρετούν, υπάρχουν εγκεκριμένα αιτήματα για Παράλληλη Στήριξη μαθητών, δύναται να συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο για την υποστήριξη αυτών, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός διδακτικών ωρών υποστήριξης των μαθητών, όπως προτείνεται από το ΚΕΔΔΥ. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν κάθε μαθητή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις. Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών Παράλληλης Στήριξης γίνεται με απόφαση των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Σχολικού Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης."

ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου