Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Έτοιμοι για προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για υποστήριξη των Δ.Υ.Ε.Π.ΥΠ.Π.ΕΘ.

Υποστήριξη των ΔΥΕΠ στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την υποστήριξη των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγών (ΔΥΕΠ) τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου